Loading...
Skip to main content

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(09/03/2022 17:53)

Chiều ngày 09/3, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Đoàn khảo sát do đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Tham gia làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

image

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, các thành viên Đoàn khảo sát đã cùng Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trao đổi, thảo luận về các nội dung như: Kết quả quán triệt, tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 tại Tòa án nhân dân; đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm tốt và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

image

image

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc

Chia sẻ thêm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác phối hợp với cấp ủy Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án theo hướng thực chất; chất lượng công tác không ngừng được nâng lên với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo mang tính đột phá; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ cán bộ được thực hiện đồng bộ, khoa học, chất lượng cán bộ, công chức được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật công vụ được đề cao…

image

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, trải qua 15 năm thực hiện đã đạt những kết quả tích cực, trong đó có những điểm mới, cách làm hay, kinh nghiệm tốt đã và đang được Tòa án nhân dân tối cao thực hiện hiệu quả.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 6293
Up to Top