Loading...
Skip to main content

Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

(20/06/2022 14:32)

Ngày 20/6, Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu, tập huấn Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu Quy chế chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Đào Thị Minh Thuỷ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Tổ nghiên cứu.

Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân gồm 04 Chương, cụ thể:

Chương I: Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Quy định nguyên tắc đánh giá, xếp loai; Quy định thời điểm đánh giá và các mức xếp loại.

Chương II: Tiêu chí chung; Đánh giá, xếp loại chất lượng; Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, xếp loại; Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng; Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng năm; Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại đối với Thẩm phán TANDTC.

Chương III: Quy định chế độ thông tin, báo cáo, quản lý và sử dụng kết quả đánh giá, phân loại.

Chương IV: Quy định về việc tổ chức thực hiện; Quy định việc sửa đổi, bổ sung quy chế.

Quy chế cũng quy định về thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức.

image

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,
Tổ trưởng Tổ nghiên cứu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu cho biết, việc đánh giá cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, là khâu tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Hiện nay, công tác đánh giá cán bộ vẫn chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến.

Các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức hiện nay còn chung chung, thiếu những tiêu chí về định lượng trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, dẫn đến những vướng mắc và tính hình thức trong quá trình thực hiện. Các quy định trước đây của Tòa án nhân dân về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa cụ thể, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Do đó cần thiết phải có Quy chế chung để việc đánh giá được cụ thể hơn.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo các đơn vị, nhất là cấp trưởng cần gương mẫu, nghiêm túc hơn trong việc thực hiện quy chế. Biểu dương các đơn vị thí điểm thực hiện, khuyến khích các đơn vị khác mạnh dạn đăng ký thí điểm Quy chế.

image

Hội nghị trực tuyến giới thiệu, tập huấn Quy chế tạm thời đánh giá, xếp loại công chức,
viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức căn cứ vào Bảng chấm điểm. Bảng chấm điểm làm tăng tính định lượng, hạn chế định tính trong công tác đánh giá, xếp loại, giúp cho công tác đánh giá, xếp loại được chính xác, công bằng, khách quan hơn. Công chức, viên chức được đánh giá cao cảm thấy được trân trọng và vinh dự, từ đó phát huy được tính tích cực trong công việc được giao.

Tổ trưởng Tổ nghiên cứu Trần Anh Tuấn cho rằng, việc thực hiện nghiêm túc, thống nhất Bảng chấm điểm sẽ nâng cao được ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương. Qua đó giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị nắm bắt tổng quát hiệu quả hoàn thành công việc của công chức, viên chức, người lao động, qua đó nâng cao chất lượng công tác, tăng cường mối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu đã tích cực trao đổi, nêu câu hỏi về nội dung của Quy chế.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2656
Up to Top