Loading...
Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027

(20/07/2022 14:45)

Ngày 19/7, tại trụ sở TANDTC, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thường, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên TANDTC; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn; cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên đến từ 12 cơ sở đoàn trực thuộc.

image

Đồng chí Nguyễn Đức Thường phát biểu tại Hội nghị

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan TANDTC (Đại hội Đoàn cơ quan) lần thứ VII sẽ tổ chức trong tháng 8/2022. Đến nay, 12/12 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở. Công tác tổ chức Đại hội Đoàn cơ quan đang được gấp rút triển khai với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Thay mặt Tiểu ban nội dung Đại hội, đồng chí Phùng Thị Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Văn kiện trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn như: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đặc biệt là những điểm mới, hiệu quả, sáng tạo; ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VI; dự báo tình hình, bối cảnh tác động đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027; các mục tiêu, khẩu hiệu hành động, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong đó tập trung đưa ra các giải pháp mới, mang tính đột phá, phù hợp với bối cảnh, đặc điểm, tình hình đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, đồng chí Tạ Đình Tuyên, Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn cơ quan trình bày dự thảo các Đề án nhân sự Uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Đoàn cơ quan, trong đó nhấn mạnh các căn cứ xây dựng đề án, yêu cầu đối với từng vị trí, các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể. Các nhân sự đại diện cho trí tuệ, tuổi trẻ TANDTC phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, năng lực và uy tín để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

image

image

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí về các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị, đề án nhân sự dự kiến trình bày tại Đại hội. Để Văn kiện phản ánh đầy đủ, toàn diện về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ TANDTC trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và những năm tiếp theo, cũng như lựa chọn ra các nhân sự đáp ứng tốt các yêu cầu của tình hình mới, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện (6 nội dung):

Tiếp tục bổ sung số liệu, khẳng định vai trò, sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc trong thực hiện công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua.

Rà soát, cập nhật các chương trình, hoạt động của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc trong quá trình triển khai các hoạt động Đoàn gắn với công tác chuyên môn.

Chỉ ra những tồn tại, khó khăn, hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua để từ đó đề ra giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới.

Bổ sung công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, định hướng về công tác thanh niên với Đảng ủy cơ quan cũng như sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài cơ quan.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Cần có giải pháp cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 như: Cần bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức các phong trào của các cơ sở đoàn trực thuộc, sự phối hợp của các tổ chức chính trị, đoàn thể với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần.

Rà soát, xem xét đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn xác các đồng chí dự kiến đưa vào Ban chấp hành khóa mới; đặc biệt, thủ lĩnh đoàn cơ quan nhiệm kỳ mới phải là người thực sự có “tâm” và “tầm”, có khả năng quy tụ để thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên cơ quan vào ngôi nhà chung, giúp thanh niên trưởng thành, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết để cống hiến cho cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thường cho biết, sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các tiểu ban sẽ tổng hợp để tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TANDTC khóa VII hoàn thiện hơn.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2473
Up to Top