Loading...
Skip to main content

Chi bộ Cục Kế hoạch-Tài chính hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(26/07/2022 14:15)

Sáng 26/7, Chi bộ Cục Kế hoạch-Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lương Văn Việt, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù còn có những hạn chế nhất định, do nhiều tác động khách quan và chủ quan, nhưng có thể khẳng định, Chi bộ Cục Kế hoạch-Tài chính có nhiều chuyển biến tích cực và bước phát triển mới, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

image

Đại hội Chi bộ Cục Kế hoạch-Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, cải tổ lề lối làm việc, đưa sinh hoạt cấp ủy, chi bộ vào nề nếp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; công tác tự phê bình và phê bình đảng viên, phân tích chất lượng đảng viên và chi bộ được thực hiện nghiên túc, đúng quy trình, nhất là việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, Chi bộ đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, đạo đức và lối sống của đảng viên…

Những thành tích trên của Chi bộ đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và nâng cao vị trí, vai trò của Chi bộ.

image

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Tường Linh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Tường Linh đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao; tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ; đổi mới sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và làm tốt công tác phát triển đảng viên, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

image

Đại hội bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các nghị quyết của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan, đơn vị. Vận động đảng viên, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ.

image

Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và nghị quyết của chi bộ theo quy định; xây dựng và tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp có sai phạm, đồng thời có giải pháp giáo dục, giúp đỡ đảng viên sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên.

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ các đảng viên đã bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Cục Kế hoạch-Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lương Văn Việt được tín nhiệm tiếp tục làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc làm Phó Bí thư và Hoàng Anh là Chi ủy viên.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 891
Up to Top