Loading...
Skip to main content

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022-2027

(18/08/2022 10:59)

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các đoàn viên thanh niên là đại biểu tham dự Đại hội; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

image

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 1/5/2016 về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây cũng là thời điểm tuổi trẻ cả nước đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn thanh niên các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên TAND tối cao lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2022-2027; góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022-2027 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV.

image

Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Lương Ngọc Trâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội là diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, các đơn vị ra sức thi đua học tập, rèn đức luyện tài, lao động sáng tạo, xung kích xây dựng cơ quan Tòa án nhân dân tối cao ngày một phát triển vững mạnh, toàn diện.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp và đa dạng với từng Chi đoàn cơ sở như: Tiếp tục đổi mới hơn nữa hình thức thực hiện công tác chính trị tư tưởng đối với thanh niên, chú trọng các hoạt động xã hội sôi nổi và ý nghĩa, mang tính thực tế cao, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, cống hiến để xây dựng lý tưởng, tình đoàn kết, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tránh chủ nghĩa quan liêu, thực dụng… Ngoài ra, Đại hội nêu ra một số biện pháp nâng cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào, đa dạng hóa và tăng tính thực chất, hiệu quả của các hoạt động phong trào, nhất là các hoạt động gắn với chuyên môn...Trong đó đặc biệt chú trọng đến những giải pháp, cách làm hay, ý nghĩa để đẩy mạnh hoạt động của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

image

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lương Ngọc Trâm biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lương Ngọc Trâm đề nghị Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tối cao cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 41-NQ/ÐU ngày 09/8/2022 của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên cơ quan Tòa án nhân dân tối cao trong tình hình mới và các nghị quyết chuyên đã của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hướng ứng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TAND.

image

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Kỷ niệm chương
"VÌ THẾ HỆ TRẺ" cho Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Các phong trào Đoàn phải được tổ chức bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.

image

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt
Đại hội và chụp ảnh lưu niệm cùng Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Tiến

Thông qua các phong trào, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điền hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn; chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn, cũng như công tác luân chuyển cán bộ Đoàn.

image

image

image

image

Trao các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân
có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Duy Nam, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2017 - 2022 giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng đã công bố và trao các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 494
ácdscv