Loading...
Skip to main content

Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(24/08/2022 16:28)

Sáng 24/8, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Đoàn sẽ tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ yếu là đánh giá việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc và tìm hiểu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa.

image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính
Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chuẩn bị và báo cáo đầy đủ các tài liệu liên quan để góp phần giúp Đoàn xây dựng dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra được kỹ càng, rõ ràng, hiệu quả; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo để Đoàn tập hợp, phổ biến, nhân rộng.

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã báo cáo kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết.

image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, nổi bật là: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Ban cán sự đảng, các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm túc, thực chất, bài bản, khoa học. Nội dung các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết do Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao ban hành đã bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ các định hướng của Văn kiện Đại hội XIII liên quan đến tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ cuả Tòa án nhân dân các cấp.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra; đồng thời nhấn mạnh nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, việc kiểm tra của Bộ Chính trị chính là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Tòa án nhân dân.

image

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, được thể hiện cụ thể trong các nội dung: Công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết được quan tâm với nhiều hình thức linh động, từ đó nâng cao nhân thức của cán bộ, Đảng viên; khẩn trương xây dựng chương trình toàn khóa của Ban cán sự đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và rất nhiều kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện chương trình toàn khóa; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát công tác xét xử gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác xét xử được đảm bảo; công tác cải cách tư pháp trong Tòa án được quan tâm, tích cực tham gia xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của Tòa án bằng các chương trình, hoạt động như xây dựng Tòa án điện tử, Trợ lý ảo để hỗ trợ Thẩm phán trong quá trình xét xử, công khai hoạt động của Tòa án, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, xây dựng và tổ chức thực hiện phiên tòa xét xử trực tuyến và bước đầu đạt được những kết quả tích cực; công tác xây dựng thể chế, phát triển án lệ, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật được quan tâm tăng cường; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được chăm lo, hỗ trợ hiệu quả.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 408
Up to Top