Loading...
Skip to main content

Thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

(06/09/2022 20:58)

Chiều 06/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2022, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã cho ý kiến và thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Dân sự số 91/2015/QH13 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phiên họp.

image

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại phiên họp

Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa các hướng dẫn còn phù hợp của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; đồng thời hướng dẫn những nội dung khác của Bộ luật Dân sự năm 2015 nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong thực tiễn xét xử của các Tòa án nhân dân.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bao gồm: căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại; xác định thiệt hại do tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra và một số trường hợp cụ thể khác. Nghị quyết đưa ra nhiều ví dụ điển hình và sát thực để minh họa các nội dung hướng dẫn.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

image

Toàn cảnh phiên họp

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụnghình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XXV, XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự; thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại các chương XX, XXI của Bộ luật Tố tụng dân sự, các chương XV, XVI của Luật Tố tụng hành chính.

Trao đổi, cho ý kiến tại phiên họp, vì còn nhiều ý kiến khác nhau đối với một số vấn đề nêu trong dự thảo Nghị quyết nên Hội đồng Thẩm phán đề nghị các thành viên Hội đồng Thẩm phán tiếp tục góp ý bằng văn bản, trước khi Hội đồng Thẩm phán xem xét, quyết định.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 783
ácdscv