Loading...
Skip to main content

Quy chế tạm thời đánh giá công chức, viên chức, người lao động trong TAND góp phần nâng cao ý thức và hiệu quả công tác

(26/11/2022 14:35)

Ngày 25/11, TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm đánh giá Quy chế tạm thời đánh giá, xếp hạng công chức, viên chức, người lao động trong TAND (Quy chế). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng; thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; Trợ lý, Thư ký Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC và đại diện TAND Cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, cùng lãnh đạo 16 đơn vị trong hệ thống TAND thực hiện thí điểm.

Thực hiện kế hoạch số 278/KH-TCCB ngày 14/6/2022 của TANDTC về thực hiện Quy chế, sau 04 tháng thực hiện thí điểm Quy chế đối với 16 đơn vị được lựa chọn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc áp dụng quy trình mới với bộ tiêu chí đánh giá có tính định hướng cụ thể, trên cơ sở phân tích nhóm đối tượng công chức theo chức trách, nhiệm vụ, kết quả làm việc của công chức được đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất hơn.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị

Tạo động lực cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác

Theo báo cáo tại Hội nghị, tất cả các đơn vị thực hiện đã tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế tại đơn vị cấp tỉnh và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý TAND các quận, huyện thuộc quyền quản lý hoặc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế tạm thời, triển khai chi tiết bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại hàng tháng tại đơn vị.

Cùng với việc chấm điểm, các đơn vị thực hiện thí điểm đã tổ chức kiểm tra tiếp phiếu chấm điểm của 100% công chức, viên chức và người lao động, để kịp thời hướng dẫn với những sai sót, ghi nhận những vướng mắc, bất cập để tổng hợp báo cáo lãnh đạo TANDTC.

Cụ thể, trong 4 tháng triển khai, hàng tháng có trên 1.300 công chức, viên chức và người lao động của 16 đơn vị thí điểm được đánh giá. Trung bình công chức xếp loại A tương đương mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ khoảng 26%, xếp loại B tương đương mức hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm khoảng 64%, xếp loại C tương đương mức hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ khoảng 5,64%, xếp loại D tương đương mức không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ khoảng 1,48%. Sau khi công khai kết quả đánh giá tại đơn vị, không có trường hợp nào khiếu nại liên quan đến kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng tháng.

Kết quả xếp loại công chức bước đầu tạo cơ sở đánh giá đúng mức độ thực hiện nhiệm vụ của công chức, đồng thời nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động trong thực hiện Quy chế được nâng lên, tạo động lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ cho biết, việc đánh giá cán bộ là công tác rất quan trọng nhằm sử dụng đúng người đúng việc, chính xác công tác cán bộ, ngăn ngừa tình trạng cào bằng, suy thoái trong công tác cán bộ. Việc áp dụng quy trình mới với bộ tiêu chí đánh giá có tính định lượng cụ thể, trên cơ sở phân nhóm đối tượng công chức theo chức trách, nhiệm vụ, kết quả làm việc của công chức được đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất hơn.

Theo một số đánh giá, nhận xét cho thấy: Quy chế tạm thời đã lượng hóa tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; Quy chế tạm thời góp phần kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức và lãnh đạo đơn vị; Quy chế đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công vụ; việc thực hiện Quy chế đã tác động tích cực, nâng cao hiệu quả công tác tại các đơn vị thí điểm.

image

Phó Chánh án Thường trực Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại Hội nghị

Bện cạnh đó, nhiều chỉ tiêu trong công tác chuyên môn đều đạt, vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội, TANDTC, tăng mạnh về số lượng so với các tháng liền kề trước đó; như: tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Toà án; công bố bản án...

Những yếu tố tạo nên sự thành công trong triển khai thực hiện thí điểm cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo và sự quyết tâm, đồng thuận của đội ngũ công chức thuộc các các đơn vị thí điểm; Quy chế và Phụ lục Bảng chấm điểm được xây dựng khoa học, chặt chẽ; các tiêu chí chấm điểm cụ thể, toàn diện các mặt công tác; bảo đảm đúng quy định đối với nhiệm vụ của từng chức danh và phù hợp với đặc thù, thực tiễn hoạt động của từng địa phương; nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức căn cứ vào kết quả chấm điểm, tương ứng với từng mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Sớm hoàn thiện Quy chế để ban hành thực hiện trong TAND

Cũng tại Hội nghị, phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp và đưa ra các ý kiến, đề xuất giải pháp vào hoàn thiện Quy chế. Cụ thể trong đó đề nghị Ban Cán sự đảng TANDTC ban Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo việc thực hiện quy chế cho sát với tình hình thực tế, đồng thời để lãnh đạo các đơn vị, chủ thể quản lý đưa ra một số loại hình sao cho phù hợp.

Một số vướng mắc, khó khăn cụ thể như, hiện nay, tại hầu hết các TAND địa phương, nhất là tại các đơn vị Tòa án cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký đều phải thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm rất nhiều (vừa thực hiên các nhiệm vụ về tố tụng, vừa thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ công tác hỗ trợ như: kế toán, tổ chức cán bộ, văn thư, thống kê tổng hợp... ). Cần có hướng dẫn cụ thể cách chấm điểm đối với những vị trí này để đảm bảo quyền lợi, cũng như đánh giá chính xác chất lượng cán bộ.

image

Đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC đánh giá cao việc chấp hành có hiệu quả chủ trương thí điểm Quy chế của TANDTC của 16 đơn vị.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giao cho Tổ công tác tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Quy chế, đồng thời tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, sớm hoàn thiện, báo cáo Ban Cán sự đảng TANDTC để ban hành thực hiện trong TAND.

Đồng chí Chánh án yêu cầu Tổ công tác tổ chức tập huấn trực tuyến trong toàn hệ thống Tòa án, kịp thời giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện quy chế; các đơn vị thực hiện thí điểm tiếp tục kéo dài việc thực hiện thí điểm Quy chế tạm thời cho đến khi có Quyết định của Chánh án TANDTC áp dụng trong các TAND.

Cùng với đó, tiến hành nghiên cứu xây dựng phần mềm chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức; tích hợp vào phần mềm quản lý cán bộ hệ thống Toà án đang sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý việc đánh giá; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động để tạo sự đồng thuận trong tổ chức, triển khai thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong triển khai và tổ chức thực hiện.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3009
Up to Top