Loading...
Skip to main content

TAND tỉnh Bắc Ninh: Hoàn thành chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ chính trị tại địa phương

(29/12/2022 15:05)

Sáng 29/12, TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng kế hoạch năm 2023. Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự hội nghị có bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đại diện các cơ quan: Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Nội chính và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, cùng các Thẩm phán, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bắc Ninh và TANDTC; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ở địa phương và Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động TADN hai cấp tỉnh Bắc Ninh nên các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

image

Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả

Năm 2022, TAND cấp tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý 6.077 vụ, việc, đã giải quyết được 5.714 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,3%; số vụ việc thụ lý tăng 561 vụ, việc, đã giải quyết tăng 609 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021; còn lại 363 vụ, việc đang trong thời hạn giải quyết, không có vụ, việc nào giải quyết quá hạn luật định, các vụ án tạm đình chỉ đều có căn cứ pháp luật. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ.

Trong đó, án hình sự phải giải quyết 1.541 vụ/3.278 bị cáo (tăng 42 vụ, 236 bị cáo so với cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết 1.535 vụ/3.239 bị cáo; đạt tỷ lệ 99,6%, còn lại 6 vụ/39 bị cáo đang trong thời hạn giải quyết.

Về án dân sự, phải giải quyết 1.208 vụ, việc (tăng 121 vụ, việc só với cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết 963 vụ, việc, đạt tỷ lệ 79,7% còn lại 245 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết.

Đối với án kinh doanh thương mại phải giải quyết 326 vụ, việc (giảm 76 vụ, việc so với với cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết được 268 vụ, việc, đạt tỷ lệ 82,2% còn 58 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. Án hành chính, phải giải quyết 90 vụ (tăng 41 vụ so với cùng kỳ năm 2021), đã giải quyết 82 vụ, việc, đạt tỷ lệ 91,1% còn 08 vụ đang trong thời hạn giải quyết.

image

Đại diện lãnh đạo TANDTC và các cơ quan ban, ngành tỉnh Bắc Ninh tham dự

Trong năm 2022, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phiên tòa trực tuyến được 123 vụ. Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đã tiết kiệm thời gian và kinh phí cho người tham gia tố tụng, nhất là trong tình hình dịch bệnh.

Tóm lại, với việc đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế nên trong năm 2022, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề nhưng hoạt động của TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ giải quyết án đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu; chất lượng xét xử được đảm bảo và có nhiều tiến bộ. Công tác thi hành án hình sự; công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực.

TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong thời gian tới, TAND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Tòa chuyên trách, Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Tòa án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và yêu cầu của các Nghị quyết của Quốc hội.

image

Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, Vũ Công Đồng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu của ngành, nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh trong năm 2023 được xác định là:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXI và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Nghị quyết của Quốc hội cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp. Tích cực triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của các Tòa án.

image

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Thực hiện tốt Quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân; tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp, vinh danh, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ chính trị tại địa phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong năm vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

image

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể TAND tỉnh Bắc Ninh

“Với quyết tâm chính trị cao và có biện pháp thực hiện đúng đắn, tôi tin tưởng rằng kết quả công tác của TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh sẽ ngày càng được nâng cao và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm công tác 2023” – Phó Chánh án Nguyễn Văn Du nói.

Nhấn mạnh một số yêu cầu về nhiệm vụ, chủ trương lớn, quan trọng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC sẽ tập trung chỉ đạo trong năm 2023, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du chỉ rõ: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn mới; các Nghị quyết của Quốc Hội, Nghị quyết của Ban cán sự đảng TANDTC về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản mà Chỉ thị của Chánh án TANDTC đã đề ra. Trong đó, lưu ý về quy định chỉ tiêu đối với Tòa án cấp tỉnh phải lựa chọn, đề xuất được ít nhất 01 bản án, quyết định có hiệu lực là nguồn để phát triển án lệ. Bảo đảm 100% Thẩm phán phải sử dụng, tương tác và đóng góp ít nhất 01 câu hỏi và câu trả lời cho phần mềm Trợ lý ảo.

Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ Thẩm phán. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ; Thực hiện quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp tại Tòa án hai cấp, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Ứng dụng phần mềm trợ lý ảo, hệ thống giám sát điều hành theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

image

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao Cờ thi đua TAND cho tập thể TAND huyện Quế Võ

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Vì Công lý” đã phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của các TAND. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thường xuyên tổ chức lựa chọn, vinh danh Thẩm; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp học tập, noi gương.

Phó Chánh án nhấn mạnh: “Từ thành công của hội nghị hôm nay, tôi tin tưởng rằng đội ngũ công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh sẽ chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2022 để thực hiện có hiệu quả cao những nội dung công tác được đề ra trong năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

image

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du trao danh hiệu "Thẩm phán giỏi" cho cá nhân đạt thành tích cao

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du, ông Vũ Công Đồng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa trong chương trình triển khai nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo; bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, TANDTC trao tặng Bằng khen, Cờ hiệu thi đua; danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; Chiến sỹ thi đua TAND;...


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1504
Up to Top