Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tối cao họp Hội đồng nghiệm thu Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”

(04/01/2023 12:53)

Ngày 03/01, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Phiên họp Hội đồng nghiệm thu Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”, PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử là thành viên Hội đồng nghiệm thu Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”.

image

Chánh án Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp

Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” ghi lại truyền thống hơn 75 năm lịch sử Tòa án, củng cố niềm tin yêu, tự hào cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân Việt Nam. Đây là công trình lịch sử có phạm vi rộng về không gian và thời gian, với nhiều sự kiện phong phú trên các lĩnh vực hoạt động, công tác; đánh dấu sự phát triển của Tòa án về tổ chức, biên chế, về các lĩnh vực hoạt động, đặt trong tương quan các mốc lớn của lịch sử dân tộc.

Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” gồm ba tập: Tập I “Tòa án nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc (1945-1975); Tập II “Tòa án nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới toàn diện đất nước và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1975-2002); Tập III “Tòa án nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế (2003-2020)”.

image

image

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho ý kiến đóng góp

Ban Biên soạn đã tổ chức triển khai thu thập tài liệu, nghiên cứu xây dựng đề cương khái quát, đề cương chi tiết, tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu lịch sử về các vấn đề, các nội dung lịch sử liên quan đến quá trình ra đời, hoạt động, phát triển của Tòa án trong 75 năm qua, qua các thời kỳ.

Sau một thời gian khẩn trương nghiên cứu, biên soạn, mặc dù gặp khó khăn nhất định, đặc biệt là bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các tác giả đã hoàn thành biên soạn bản thảo ba tập của Bộ Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam và đã được Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đại biểu của toàn hệ thống Tòa án nhân dân (Hội thảo khoa học quốc gia tổ chức tại Quảng Ninh vào tháng 9 năm 2022). Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ban Biên soạn đã phân công tổ chức triển khai sửa chữa, bổ sung và hoàn chỉnh bản thảo trình Hội đồng nghiệm thu chính thức.

image

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp những ý kiến thiết thực, có giá trị lịch sử, thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”.

Các ý kiến đều đánh giá cao, thống nhất với sự cần thiết cần biên soạn bộ sách lịch sử này; đánh giá cao quá trình chuẩn bị, nghiên cứu và sản phẩm cuối cùng là 3 tập sách, là kết quả của công trình khoa học tương đối là đồ sộ, công phu, nghiêm túc, nhiều tư liệu quan trọng.

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu lịch sử, của Ban biên soạn, các thành viên Hội đồng; các đồng chí đã miệt mài nghiên cứu, tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có tính chuyên môn cao, là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam”.

image

Chánh án Nguyễn Hòa Bình chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng nghiệm thu

Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban biên soạn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại phiên họp để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Bộ “Lịch sử Tòa án nhân dân Việt Nam” đáp ứng yêu cầu, chất lượng đề ra.

Nguyên Anh  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 457
Up to Top