Loading...
Skip to main content

TAND tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường hòa giải, đối thoại

(04/01/2023 12:55)

Sáng 4/1, TAND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác Tòa án năm 2023. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía địa phương có ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và toàn thể Thẩm phán, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình.

image

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Tạ Văn Vinh, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình cho biết, số lượng các loại vụ việc TAND tỉnh Ninh Bình phải giải quyết trong năm qua tiếp tục gia tăng, với tính chất, mức độ ngày càng đa dạng, phức tạp; cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật còn thiếu thốn nên việc giải quyết gặp nhiều khó khăn.Tuy nhiên TAND tỉnh Ninh Bình đã đề ra nhiều giải pháp và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tạo chuyển biến tích cực trong áp dụng thống nhất pháp luật; lựa chọn, tổ chức xét xử nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; tăng cường hòa giải, đối thoại; tạo điều kiện để công chức, người lao động, Hội thẩm nhân dân học tập, trau dồi kiến thức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trong năm, TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 2.406/2.547 đơn; còn lại 141 đơn đang xem xét. Đơn khởi kiện, yêu cầu được Tòa án tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các Tòa án đã tiếp nhận, giải quyết 24/26 đơn khiếu nại và 8/9 đơn tố cáo; còn lại 02 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo đang giải quyết theo quy định.

TAND tỉnh Ninh Bình đã giải quyết 2.994/3.468 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,3% (theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 422 vụ việc, theo thủ tục tố tụng 2.572/3.046 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,4%); số vụ việc còn lại mới thụ lý, đang giải quyết trong hạn luật định. Cụ thể: Công tác giải quyết án Hình sự đã giải quyết 762/822 vụ với 1.408/1.510 bị cáo, đạt tỷ lệ 92,7% số vụ, 93,2% số bị cáo; Công tác giải quyết án Dân sự (các vụ việc về tranh chấp Dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động) đã giải quyết 1.611/2.017 vụ việc, đạt tỷ lệ 79,8%; Công tác giải quyết án Hành chính đã giải quyết 31/39 vụ, đạt tỷ lệ 79,4%.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án tiếp tục được Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Bình quan tâm, chú trọng thực hiện nên số lượng vụ việc được chuyển sang trung tâm hòa giải, đối thoại, số lượng vụ việc được công nhận thỏa thuận thông qua thủ tục hòa giải, đối thoại tăng cao so với năm 2021. TAND tỉnh đã chuyển sang trung tâm hòa giải, đối thoại 855 vụ việc; hòa giải thành và ra quyết định công nhận 422 vụ việc, 433 vụ việc chuyển thụ lý theo thủ tục tố tụng.

image

Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình Mai Khanh phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, TAND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định thi hành án đối với 1.115/1.115 bị án, đạt tỷ lệ 100%; Tòa án tỉnh xét, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 2.886 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 51 phạm nhân; quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án đối với 44 bị án. Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng thời hạn; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn đều có căn cứ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ công chức có chức danh tư pháp được bổ sung về số lượng và nâng cao về trình độ; công tác kiểm tra nghiệp vụ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ được duy trì tốt; công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến được chú trọng thực hiện; hoạt động cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; công tác cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả; công tác thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, được Chánh án TANDTC, Chánh án TAND tỉnh khen thưởng.

image

image

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy trao cờ thi đua cho TAND huyện Kim Sơn
và các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND năm 2022

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, TAND tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội; Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Chỉ thị, Quyết định của Chánh án TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TANDTC, Tỉnh ủy về công tác tư pháp, cải cách tư pháp.

Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị đối với công chức có chức danh tư pháp, Hội thẩm nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; tiếp tục thực hiện hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử; tăng cường hòa giải, đối thoại, chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm…

image

Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình trao tặng các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại Hội nghị, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy đánh giá cao những thành tích mà TAND tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm qua và đề nghị Chánh án TAND tỉnh có văn bản đề nghị quy chế phối hợp giữa các bên có liên quan để tăng tính trách nhiệm, cung cấp đầy đủ các chứng cứ của vụ án để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

Đối với phong trào thi đua cần phải làm đa dạng, phong phú hơn nữa, chia làm các đợt ngắn hạn, nhiều chuyên đề, nhưng phải đảm bảo chất lượng… để kịp thời ghi nhận những thành tích mà cán bộ đơn vị đã đạt được.

Về xét xử trực tuyến, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy đề nghị TAND tỉnh Ninh Bình cần cố gắng, linh động hơn nữa trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, hạn chế; TAND tỉnh Ninh Bình cần thực hiện tốt việc đăng tải bản án theo đúng quy định; tạo một môi trường lành mạnh, để phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

image

Ông Tạ Văn Vinh, Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đáp lời Thẩm phán TANDTC Nguyễn Biên Thùy, ông Mai Khanh, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình, trân trọng cảm ơn và sẽ tiếp thu, thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo. Trong năm mới, TAND tỉnh Ninh Bình mong nhận sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của TANDTC; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình để TAND tỉnh Ninh Bình hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân xuất sắc của TAND tỉnh Ninh Bình cũng đã được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của TANDTC.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 296
Up to Top