Loading...
Skip to main content

TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

(04/01/2023 09:09)

Ngày 03/01, TAND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng kế hoạch trọng tâm năm 2023. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Về phía địa phương có các đồng chí đại diện các cơ quan nội chính của tỉnh; cùng toàn thể Thẩm phán, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên.

Để chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022, ngay từ đầu năm, Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp. Trên cơ sở đó, Tòa án hai cấp đã khẩn trương xây dựng, đề ra chương trình, kế hoạch công tác với các nhiệm vụ, biện pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, yêu cầu của Quốc hội, Tỉnh ủy và của TAND đề ra.

image

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác

Cụ thể, trong năm 2022, TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được 4.069 vụ, việc các loại trong tổng số 4.670 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỉ lệ 87,1% (cao hơn năm trước 8,1%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,48%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội và TANDTC đề ra.

Trong dó, án kình sự đã giải quyết, xét xử 975 vụ, 1.745 bị cáo/997vụ, 1.865 bị cáo, đạt tỷ lệ 97,8%. Án hành chính đã giải quyết 68 vụ việc/78 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 86% (trong đó có 41 hồ sơ giải quyết áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án); án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và yêu cầu mở thủ tục phá sản, đã giải quyết, xét xử tổng xử 2.837 vụ, việc/3.383 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 83,9%.

Về thi hành án hình sự, Tòa án hai cấp đã ra quyết định thi hành án đối với 1.280 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; quyết định miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 89 phạm nhân do cải tạo tốt; quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án phạt tù đối với 45 phạm nhân. Đặc biệt, cũng năm 2022, các Tòa án nhận được 1.119 đơn khởi kiện đủ điều kiện tiến hành hòa giải, đối thoại, đã giải quyết 1.119 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Trong tổng số 1.119 đơn đã giải quyết, hòa giải, đối thoại thành 540 đơn đạt tỷ lệ 48,3%.

Tính đến nay, 100% đơn vị của Tòa án hai cấp đã tổ chức 32 phiên tòa xét xử trực tuyến. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án, đã giúp hạn chế tập trung đông người tại một phòng xử án, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, giảm thiểu chi phí và thời gian đến phiên tòa.

image

Đồng chí Lê Văn Tuấn Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của TAND hai cấp thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót như, tỷ lệ giải quyết, xét xử chung các loại vụ việc chưa cao; vẫn còn một số vụ việc, thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ dẫn đến bản án, quyết định bị hủy hoặc sửa...

Để khắc phục các hạn chế, thiếu sót, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác TAND hai cấp đề ra một số giải pháp như, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án hai cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xét xử của Toà án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới; tiếp tục đề nghị bổ sung biên chế cán bộ, Thẩm phán cho hai cấp Tòa án trong đó có cán bộ về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu xây dựng, vận hành Tòa án điện tử; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, 7 nhiệm vụ trọng tâm công tác của TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới được xác định là:

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về cải các thư pháp, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 321-NQ/BCSĐ ngày 21/12/2022 của Ban cán sự đảng TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 của TAND; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, về nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2023.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội và TANDTC đề ra. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp. Tích cực triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của Tòa án.

Ngoài ra, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trông hệ thống TAND hai cấp; bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị có số lượng công việc nhiều, đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và Thẩm phán TAND hai cấp.

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Nghiêm túc thực hiện tốt Bộ quy tắt đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án. Đẩy mạnh việc sử dụng, khai thác, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống TAND.

image

Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân trao "Cờ thi đua TAND" cho TAND huyện Yên Mỹ

Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư pháp” để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo; tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn hạn với chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời các tập thể, công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đại tại Hội nghị, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm qua. Theo đồng chí Nguyễn Văn Thuân, năm 2022, trong điều kiện thiếu biên chế, dịch Covid-1 mà TAND hai cấp của tỉnh Hưng Yên đã giải quyết cao hơn năm trước 8,1% (năm 2022 là 87,1%) là một điều rất đáng khích lệ.

Để tiếp tục phát phát huy những kết quả có được như trong năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Thuân đề nghị TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, TANDTC và của Tỉnh ủy. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, tránh để xảy ra tình trạng xét xử oan người không có tội hay bỏ lọt tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của TANDTC như đề án xây dựng nhà nước pháp quyền, đề án 21 của TANDTC; tích cực tham gia xây dựng pháp luật.

image

Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Lê Văn Tuấn trao Danh hiệu "Thẩm phán giỏi" cho cá nhân đạt thành tích cao

Thẩm phán Nguyễn Văn Thuân nhấn mạnh, cần đẩy mạnh thực hiện Luật hòa giải, đối thoại, xét xử trực tuyến, cũng như việc phát triển án lệ, việc công khai các bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tăng cường sử dụng phần mềm trợ lý ảo, đề xuất án lệ. Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng đảng, thanh tra, kiểm tra, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.

Thẩm phán Nguyễn Văn Thuân cũng cho rằng cần đề ra giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hành chính còn tồn đọng trong kỳ, đảm bảo không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan của Tòa án. Khắc phục triệt để những thiếu sót, vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự và tình trạng các bản án, quyết định tuyên không rõ.

Dịp này, Thẩm phán Nguyễn Văn Thuân gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên trong suốt thời gian vừa qua; đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện để TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

image

Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội trao danh hiệu khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thẩm phán TANDTC Nguyễn Văn Thuân, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên khẳng định sẽ cụ thể hóa vào trong chương trình triển khai nhiệm vụ năm 2023, cũng như những năm tiếp theo; bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, TAND tỉnh Hưng Yên đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 398
Up to Top