Loading...
Skip to main content

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

(05/01/2023 10:57)

Ngày 04/01, Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc tham dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023 của TAND hai cấp tỉnh Yên Bái.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và Ủy ban MTTQ tỉnh, cũng như sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống TAND hai cấp tỉnh Yên Bái, năm 2022, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; công tác thi hành án và một số mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác tiếp tục được nâng lên. Theo đó, TAND hai cấp tỉnh Yên Bái thụ lý tổng số 3.442 vụ, việc các loại; đã giải quyết được 3.423 vụ, việc đạt 99,45% (so với năm 2021, số thụ lý tăng 79 vụ, việc; số giải quyết tăng 82 vụ, việc). Án hình sự, thụ lý 558 vụ - 1211 bị cáo (so với năm 2021 giảm 02 vụ - tăng 226 bị cáo), đã giải quyết 557 vụ - 1210 bị cáo đạt 99,82%.

Qua công tác xét xử án hình sự cho thấy, các nhóm tội về ma túy; xâm phạm sở hữu; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người vẫn chiếm tỷ lệ cao. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các Tòa án tiếp tục chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng công khai, dân chủ, nghiêm minh.

Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, thụ lý 2.293 vụ, việc đã giải quyết 2.275 vụ, việc đạt 99,22%. Về công tác giải quyết án hành chính, đã thụ lý 13 vụ (giảm 07 vụ so với năm 2021), đã giải quyết 13 vụ đạt 100%. Cùng với đó, tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (thụ lý 1.603 vụ việc, giải quyết 1.577 vụ việc, hòa giải thành 787 vụ việc), và thực hiện tốt công tác tổ chức xét xử trực tuyến (15 phiên).

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ông Lê Thái Hưng, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị

Ngoài ra đơn vị cũng thực hiện và làm tốt các công tác khác như: công tác kiểm tra nghiệp vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng; công tác xây dựng Đảng và xây dựng TAND hai cấp tỉnh Yên Bái; tham gia xây dựng thể chế; tăng cường xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất; công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án và ứng dụng công nghệ thông tin...

Đặc biệt, trong công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động xã hội: Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022. Theo đó, TAND tỉnh Yên Bái được giao giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã Tân Lập thoát nghèo năm 2022. Trên cơ sở kết quả khảo sát, nguồn lực huy động được từ sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, công chức trong đơn vị, TAND tỉnh Yên Bái đã thực hiện giúp đỡ hỗ trợ 15 gia đình với tổng kinh phí hơn 80.000.000đ.

Với sự nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, nhiều tập thể và cá nhân của đơn vị được Chánh án TANDTC tặng các danh hiệu khen thưởng.

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc trao "Cờ thi đua TAND" cho đơn vị TAND thành phố Yên Bái

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của TANDTC, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra, các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án trong năm 2023 của đơn vị được xác định: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; Hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Hòa giải thành, đối thoại thành các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính tại Tòa án nhân dân đạt từ 50% trở lên; Tổ chức phiên tòa trực tuyến; Mỗi Thẩm phán phải chủ tọa ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm; Đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triến thành án lệ ít nhất 01 bản án, quyết định đối với TAND cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc cho biết, trong năm qua, mặc dù phải triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trong những tháng đầu năm, biên chế giảm, khối lượng công việc tăng, đặc biệt có những chỉ tiêu giao và yêu cầu hoàn thành trong một thời gian rất gấp. Song TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đã cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giao.

Với những thành tích trên, Thẩm phán Ngô Hồng Phúc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà TAND tỉnh Yên Bái đã đạt được. Trong đó, thành tích nổi bật là số lượng và chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên; xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; công tác thi hành án và một số mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác tiếp tục được nâng lên. Bên cạnh đó, Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc cũng chỉ ra những mặt hạn chế, đề nghị cần làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra các biện pháp để khắc phục trong thời gian tới.

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Thẩm phán Ngô Hồng Phúc trao các danh hiệu thi đua của Chánh án TANDTC
cho các cá nhân đạt thành tích cao

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Thẩm phán Ngô Hồng Phúc yêu cầu TAND tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Nghị quyết của Quốc hội và Tòa án đề ra.

Cùng với đó, cần thực hực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

Làm tốt và tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Chủ động xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp. Tích cực triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của các Tòa án. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo; tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đợt thi đua ngắn hạn với chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

TAND hai cấp tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chánh án TAND tỉnh Yên Bái Lê Thái Hưng trao các danh hiệu thi đua cho các cá nhân

Ngoài ra, Thẩm phán Ngô Hồng Phúc còn yêu cầu công chức và người lao động TAND hai cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi cương vị công tác của mình.

Để đạt được kết quả như hôm nay, một phần cũng là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cùng các cơ quan ban, ngành của tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện. Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Thẩm phán Ngô Hồng Phúc cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh Yên Bái đã luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để TAND hai cấp tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt TAND hai cấp tỉnh Yên Bái, ông Lê Thái Hưng, Chánh án TAND tỉnh xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc và hứa sẽ đưa những ý kiến chỉ đạo này vào thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Thẩm phán TANDTC Ngô Hồng Phúc đã trao Cờ thi đua TAND cho TAND thành phố Yên Bái; trao Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 558
Up to Top