Loading...
Skip to main content

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền Tòa án nhân dân

(07/01/2023 17:04)

“Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của hệ thống Tòa án và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về tổ chức, hoạt động của Tòa án; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của Nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án” - Đó là những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Báo Công lý và Tạp chí TAND.

Sáng 07/01, tại trụ sở TANDTC, Báo Công lý và Tạp chí TAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; Thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC, TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND thành phố Hà Nội, TAQSTƯ; cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thuộc 2 đơn vị Báo Công lý và Tạp chí TAND.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác báo chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của 2 đơn vị Báo Công lý và Tạp chí TAND. Theo đó, năm 2022, hai đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC, sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong hệ thống Tòa án.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cả 2 đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nội dung thông tin trên các ấn phẩm báo in, báo và tạp chí điện tử, Truyền hình luôn tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo TANDTC; đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị - nghiệp vụ.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình thực tế đơn vị, Chi bộ đảng và lãnh đạo 2 đơn vị Báo Công lý và Tạp chí TAND quyết tâm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Trong đó, tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức và nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng; tuân thủ quy định pháp luật. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án thông qua các tuyến bài có chất lượng, đảm bảo tính lan tỏa rộng lớn trong và ngoài hệ thống TAND.

image

Đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, tiếp tục đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, pháp luật về báo chí; nâng cao số lượng, chất lượng các tin, bài các ấn phẩm của mỗi đơn vị, làm sao ngày càng hay và hấp dẫn; cụ thể hóa cách đưa tin, bài, bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện lớn của đất nước và các sự kiện của ngành trong năm 2023; tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa các ấn phẩm có trọng tâm, trọng điểm.

Tăng cường chất lượng nội dung các ấn phẩm để truyền tải thông tin kịp thời, đa dạng, sâu rộng và thực hiện nhiệm vụ kinh tế báo chí tạo nguồn thu cho đơn vị, duy trì hoạt động và từng bước phát triển. Bên cạnh đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích sự sáng tạo, sáng kiến, giải pháp của phóng viên, nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ.

Cũng tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ về những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí hiện nay cũng như, Tòa soạn hội tụ; Phát triển Tạp chí TAND điện tử trong bối cảnh hiện nay, phát triển báo in...

image

Đồng chí Trần Quốc Việt,Tổng Biên tập Tạp chí TAND phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên, người lao động và cộng tác viên của Báo Công lý và Tạp chí TAND.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, năm 2022, Hệ thống TAND đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm triển khai nhiều Đề án công tác về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền; tích cực xây dựng thể chế và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật tạo thành điểm nhấn; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án cũng như tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng, tích cực vào thành công hội nghị tư pháp khu vực và tăng cường vị thế của Tòa án Việt Nam…

image

Đồng chí Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Chánh án cho rằng, những thành tích đó vừa là kết quả, vừa là cơ sở, là động lực quan trọng cho hoạt động của các cơ quan báo chí trong và ngoài Hệ thống. Trong năm qua, cả hai cơ quan báo chí (Tạp chí TAND và Báo Công lý) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đã hoạt động rất hiệu quả trong việc thông tin, nghiên cứu lý luận - chính trị - nghiệp vụ của Hệ thống TAND (về cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy, xây dựng Tòa án điện tử, tổ chức phiên tòa trực tuyến, triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, công tác phát triển án lệ…); tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng như thông tin kịp thời hoạt động của Lãnh đạo cũng như mọi mặt công tác trong Hệ thống (đổi mới tổ chức bộ máy của Tòa án, xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhân dân tham gia xét xử…), đồng thời, góp phần phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể Nhân dân và xã hội; lan tỏa ngày một sâu và rộng vị thế của Tòa án cũng như hình ảnh cán bộ Tòa án và người Thẩm phán…

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ của 2 đơn vị đã đạt được, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra được những điểm bất cập, những vướng mắc và hạn chế còn đang tồn tại. Chánh án yêu cầu 2 đơn vị tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, phù hợp để khắc phục căn bản những hạn chế, vướng mắc nêu trên, tiếp tục triển khai có chất lượng các nhiệm vụ công tác.

Để tiếp tục phát huy những thành quả công tác trong năm 2023, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu 2 đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông. Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của hệ thống Tòa án và việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về tổ chức, hoạt động của Tòa án; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của Nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, Nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho hệ thống Tòa án. Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ cho các Tòa án hoạt động hiệu quả.

image

Phó Chánh TANDTC Nguyễn Văn Du trao các danh hiệu khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

Chánh án TANDTC cũng yêu cầu đảm bảo tổ chức và hoạt động báo chí của cả 02 cơ quan phải tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng, có hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận và Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và hiệu quả của các hoạt động và đề án gắn với tiến trình cải cách tư pháp; các hoạt động đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên tuyên truyền để cán bộ Tòa án và đặc biệt là các Thẩm phán thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “ Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” tạo nên sức mạnh tổng thể đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó cho Hệ thống Tòa án nhân dân.…

Chánh án nêu rõ, các bài viết trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí TAND phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tính chính xác, chân thực, khách quan, tính nhân dân và tính khoa học, phục vụ có hiệu quả hoạt động xét xử các loại vụ án, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.

image

Phó Chánh TANDTC Nguyễn Văn Du trao các danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
cho cán bộ đơn vị Báo Công lý

Giao trực tiếp cho Báo Công lý, Chánh án nêu, cần đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời mọi mặt hoạt động của Hệ thống TAND, góp phần quảng bá vị thế, hình ảnh của TAND trong tiến trình cải cách tư pháp và thực hiện quyền tư pháp của Tòa án… Đối với Tạp chí TAND, cần phải đảm bảo thực hiện tốt nhất chức năng là diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, tổng kết xét xử, hướng dẫn nghiệp vụ xét xử, bồi dưỡng, nâng cao lý luận pháp lý, giải đáp nghiệp vụ , giới thiệu các giải pháp hữu ích và các phiên tòa rút kinh nghiệm…

Nhấn mạnh vào nhiệm vụ trực tiếp, Chánh án chỉ rõ, cần bám sát vào các nhiệm vụ cơ bản của Hệ thống Tòa án để xây dựng Chiến lược truyền thông phù hợp từ nay đến 2030 định hướng đến năm 2045. Đặc biệt, trong năm công tác 2023, cả hai đơn vị cần chủ động, tích cực bám sát Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chánh án TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023; kết hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng đơn vị mà xây dựng kế hoạch công tác với những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

image

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu tham dự chụp ảnh
cùng Ban lãnh đạo Báo Công lý và Tạp chí TAND

Phát huy nội lực, đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền tìm kiếm nhiều phương thức, giải pháp để đổi mới hoạt động, có sự phân công, phối hợp phù hợp, chặt chẽ, nhịp nhàng giữa hai đơn vị, cũng như trong nội bộ của từng cơ quan đảm bảo tính khoa học, hài hòa, chính xác và hiệu quả; tích cực, chủ động trong việc tìm tòi nhiều phương thức tuyên truyền, phát hành, quảng cáo… có hiệu quả đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động nhiều mặt của từng đơn vị (cả công tác chuyên môn và đảm bảo nâng cao đời sống cho cán bộ, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của TANDTC).

Đặc biệt, xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đảm bảo “sáng tạo, chuyên nghiệp, nhạy bén, trung thực, có tâm, có tầm”. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên có trí tuệ và tâm huyết là các chuyên gia ở trong và ngoài Hệ thống TAND…

Thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ 2 đơn vị Báo Công lý, đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý cảm ơn và nhấn mạnh sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và xin hứa tổ chức quán triệt, triển khai trong đơn vị để thực hiện tốt trong năm 2023.

image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng toàn thế cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Báo Công lý

Đồng chí Trần Đức Vinh khẳng định sẽ cùng với toàn thể cán bộ trong cơ quan đơn vị, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống Tòa án, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu, truyền thông của Hệ thống TAND. Đồng chí mong muốn 2 đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, sự phối hợp các đơn vị trực thuộc TANDTC và TAND các cấp.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Chánh án TANDTC cho tập thể, cá nhân của 2 đơn vị đã đạt thành tích thi đua năm 2022.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2999
Up to Top