Loading...
Skip to main content

TAND cấp cao tại Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng

(06/01/2023 20:01)

Ngày 06/01, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023. Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du dự và chỉ đạo Hội nghị.

image

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội và tập thể lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội, lãnh đạo VKSND cấp cao, đại diện các đơn vị thuộc TANDTC, TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp cho 5 Thẩm phán.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp. Đó là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề. Thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước thực hiện quyền tư pháp. Trọng trách, sứ mệnh của người Thẩm phán rất cao quý.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du yêu cầu các Thẩm phán phải thực hiện nhiệm vụ một cách vô tư, khách quan, thượng tôn pháp luật. Phải trở thành biểu tượng của đạo đức thanh liêm, tuân thủ những nguyên tắc của Hiến pháp về hoạt động tư pháp. Đồng thời đề nghị các Thẩm phán mới được bổ nhiệm cần nghiên cứu thật kỹ, thực hiện cho đúng Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiên định giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức TAND cấp cao tại Hà Nội, thực hiện tốt các chủ trương của Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác năm 2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội. Theo báo cáo, công tác giải quyết, xét xử phúc thẩm đã giải quyết 2.968/4.113 vụ, việc, còn lại 1.145 vụ, việc, đạt tỷ lệ 72,2%. Các vụ án hình sự đã giải quyết, xét xử 1.578/1.904, còn lại 326 vụ; đạt tỷ 82,9% (tăng 16,7% so với năm 2021).

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, đảm bảo thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình; công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để các vụ án được đưa ra xét xử kịp thời; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Việc xem xét, quyết định áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

image

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động. Đã giải quyết, xét xử 559/997 vụ, việc, còn lại 438 vụ, việc.

Án Dân sự: Đã giải quyết 461/845 vụ, việc; còn lại 384 vụ, việc; đạt tỷ lệ 54,6% (tăng 16,7% so với năm 2021). Án Kinh doanh thương mại: Đã giải quyết 52/99 vụ, việc; còn lại 47 vụ, đạt tỷ lệ 52,5% (tăng 16,8% so với năm 2021). Án Hôn nhân gia đình: Đã giải quyết 45/52 vụ, việc; còn lại 07 vụ; đạt tỷ lệ 86,5% (tăng 50,3% so với năm 2021). Án Lao động: Tổng số phải giải quyết: 01 vụ, đã giải quyết 01 vụ, đạt tỷ lệ 100%

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động: TANDCC tại Hà Nội đã quán triệt đến Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký thực hiện đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, từng bước khắc phục có hiệu quả việc để quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng căn cứ pháp luật; làm tốt việc hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt vụ án, chú trọng việc hòa giải giữa các đương sự nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời.

Công tác giải quyết các vụ án hành chính: Đã giải quyết, xét xử 831/1.212 vụ; còn lại 381 vụ; đạt tỷ lệ 68,6% (tăng 20,6% so với năm 2021). Trong năm 2022, TAND cấp cao tại Hà Nội có 21 vụ án Hội đồng thẩm phán TANDTC hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm (trong đó hủy sửa 02 vụ), chiếm tỷ lệ 0,3% (giảm 0,53% so với năm 2021). Không vụ án xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Số bản án phải đính chính giảm so với năm 2021, không có bản án khó thi hành.

Về thực hiện công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân, TAND cấp cao tại Hà Nội chấp hành tốt Nghị quyết 03/2017/NQ- HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND, đã khai được 1.480 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử TAND.

Về tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức 54 phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các loại vụ án, vượt 16 phiên tòa theo chỉ tiêu mỗi Thẩm phán tổ chức ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Về