Loading...
Skip to main content

Đoàn đại biểu Tòa án vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(27/02/2023 21:19)

Sáng ngày 27/02, đoàn đại biểu Tòa án tham dự Hội nghị triển khai công tác Cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn vào Lăng viếng Bác mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước linh cữu của Người, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta.

image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
cùng các đại biểu Tòa án nhân dân các cấp vào dâng hoa viếng Bác

Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33c/SL thành lập các Tòa án quân sự. Thời khắc lịch sử đó đã đánh dấu sự ra đời của hệ thống Tòa án Việt Nam - một thiết chế quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp năm 1946) đã trang trọng dành riêng một Chương quy định về Tòa án, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan xét xử trên phạm vi cả nước. Bảy mươi bảy năm qua, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Tòa án nhân dân đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; từng bước phát triển, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

image

image

Đại biểu dự Hội nghị Cải cách Tư pháp của Tòa án vào Lăng viếng Bác

Những lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam, thành lẽ sống, nguyên tắc làm việc và động lực phấn đấu của người cán bộ Tòa án: “Cần, kiệm, liêm, chính”, “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Chính Bác đã thực hành những tôn chỉ đó đầu tiên, toàn diện và sâu sắc nhất để các thế hệ cán bộ Tòa án học hỏi, noi gương.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cán bộ, Thẩm phán, công chức hệ thống Tòa án nhân dân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2280
Up to Top