Loading...
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp của Tòa án thành công tốt đẹp

(28/02/2023 11:37)

Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều ngày 27/02.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định các nội dung đề ra đã được hoàn thành với chất lượng cao, các ý kiến thảo luận tại các Tổ thảo luận và tại Hội trường rất chất lượng, thẳng thắn, bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung các dự thảo báo cáo. Ngoài ra, các đại biểu còn tích cực đóng góp thêm một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong thời gian tới.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Trong những năm qua, với việc tích cực và chủ động thực hiện các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, hệ thống Tòa án nhân dân đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Số lượng, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục được nâng lên, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu Quốc hội đề ra. Công tác xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật được tăng cường, góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

image

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu Kết luận Hội nghị

Tổ chức bộ máy được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ chức danh tư pháp trong Tòa án được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc việc thanh tra, kiểm tra nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức, người có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các Tòa án cần tiếp tục triển khai thành công 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện tốt các yêu cầu cải cách tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án; tập trung khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của các Tòa án.

image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các Tòa án cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về Cải cách Tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án về cải cách tư pháp như: “Đề án hoàn thiện cơ chế quản trị Tòa án, bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm khi xét xử”...

Bên cạnh đó cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, người lao động Tòa án các cấp, trước hết là các lãnh đạo Tòa án các cấp, các công chức có chức danh tư pháp nhằm củng cố và tạo niềm tin của người dân đối với Tòa án.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng xét xử đã được Tòa án thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Cần tiếp tục phải được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn và khẩn trương hơn để đáp ứng đòi hỏi bức thiết của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 6053
Up to Top