Loading...
Skip to main content

Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023

(03/06/2023 18:37)

Ngày 03/6, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023.

Chương trình nằm trong kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo chương trình sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Phạm Hồng Quyền, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng chí Phan Văn Nguyễn, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tham gia sinh hoạt chuyên đề có các đảng viên Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao; đảng viên Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đô Lương và công chức Tòa án nhân dân huyện Đô Lương.

image

Các đồng chí lãnh đạo Vụ Thi đua-Khen thưởng TAND tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An chỉ đạo chương trình sinh hoạt chuyên đề

Thông qua chương trình sinh hoạt chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023, đã giúp các đảng viên, công chức Vụ Thi đua-Khen Thưởng, Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng nòng cốt, nâng cao sức chiến đấu trong các tổ chức đảng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng sâu rộng nội dung, ý nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ trong tình hình mới.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, là cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng. Trong thời gian qua, công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo 35 các cấp được thành lập theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, cùng với cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên sâu, lực lượng tham gia đấu tranh ở từng cấp đã hoạt động hiệu quả, góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

image

Đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tuy nhiên, trước âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, nham hiểm, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vậy, ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới, như: đấu tranh trực tiếp, trực diện trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Đội ngũ đảng viên, công chức nói chung và trong hệ thống Tòa án nhân dân nói riêng cần thấm nhuần, kiên định giữ vững lập trưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018, của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tăng cường nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp, giúp đảng viên, công chức và quần chúng Nhân dân hiểu rõ và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch…

image

Đảng viên chi bộ Vụ Thi đua-Khen thưởng, TAND tối cao và TAND hai cấp tỉnh Nghệ An
dâng hương tại quê nội Chủ tịch Hồ Chi Minh

Trước đó, ngày 02/6, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) của Tòa án nhân dân tối cao, Vụ Thi đua-Khen thưởng cũng đã phối hợp cùng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hương tại nhà thờ Hồ Chủ tịch tại quê hương Bác và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An. Qua đó, đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đảng viên, công chức Tòa án nhân dân trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, giao lưu học hỏi, tạo động lực cho đảng viên, công chức phấn khởi, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Hồng Phạm


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 766
Up to Top