Loading...
Skip to main content

75 năm hệ thống TAND thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(09/06/2023 08:36)

75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có hệ thống Tòa án nhân dân (TAND) quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện thống nhất từ tư tưởng đến hành động và là cơ sở, nền tảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước luôn là động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân tộc, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Bởi thế, ngay sau khi được đăng trên báo Cứu quốc (số 968, ngày 24/6/1948), Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã trở thành lời hiệu triệu, nhanh chóng lan tỏa, khơi dậy, cổ vũ, động viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân.

image

Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ.

Cùng với cả nước, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện và đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác...

Nội dung trọng tâm của Lời kêu gọi thi đua ái quốc luôn được gắn chặt cùng lời dạy của Bác “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, xuyên xuốt, liên tục trong hệ thống TAND.

Trong những năm qua, TAND đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống Tòa án. Nhiều Tòa án địa phương, Tòa án quân sự đã sáng tạo, đổi mới cách làm, tổ chức nhiều phong trào thi đua với chủ đề hành động dễ nhớ, dễ thực hiện như: phong trào “2 tăng, 2 giảm, 3 không trong công tác nghiệp vụ”; phong trào “Làm hết việc, không làm hết giờ”; phong trào “Cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả”; phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, vì công lý”; phong trào “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Nghĩa tình đồng đội” v.v…

Kết quả của các phong trào thi đua đã tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức các cấp Tòa án nỗ lực phấn đấu; đề ra những sáng kiến, giải pháp, mô hình hay, mang tính đột phá; lập nên nhiều thành tích xuất sắc, ấn tượng.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình, được Nhà nước, Chính phủ và TANDTC phong tặng các danh hiệu cao quý.

Đã có hàng ngàn tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn; hàng trăm Thẩm phán mẫu mực, tiêu biểu và giỏi đã được vinh danh; nhiều tập thể, cá nhân TAND các cấp được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh”; “Huân chương độc lập”; “Huân chương Lao động” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen các cấp, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua TAND” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống TAND (13/9/1945-13/9/2020), Tòa án quân sự Trung ương đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Phát huy thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong những năm qua, cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển, TAND đã phát động phong trào thi đua “Vì công lý” tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV năm 2020.

Mục tiêu chính của phong trào thi đua “Vì công lý” là xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung cốt lõi của phong trào này là: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Tòa án, đặc biệt là công tác xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, Thẩm phán liêm chính, công tâm; vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức, tinh thông về pháp luật, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách tư pháp đã đặt ra; chủ động nghiên cứu để giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC phát động phong trào thi đua “Vì công lý” tại Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV năm 2020

Công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và cải cách tư pháp trong giai đoạn mới đứng trước những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu của Đảng, của nhân dân đối với TAND ngày càng cao. Đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND phải ra sức thi đua để lập những thành tích cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục là những tấm gương sáng, có sức lan tỏa tới mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Với truyền thống đoàn kết và tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ, nhất định phong trào thi đua “Vì công lý” của TAND sẽ thành công, giành được nhiều thắng lợi to lớn; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển TAND trong giai đoạn mới.

Hồng Phạm


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 538
Up to Top