Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tối cao tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(14/11/2023 14:38)

Sáng 14/11, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu TAND tối cao có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy bộ phận trực thuộc Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Chi ủy các Chi bộ các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Việc tham dự Hội nghị là một trong nhiều chương trình, hoạt động nhằm nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện cụ thể trong Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/11/2023 của Đảng ủy Toà án nhân dân tối cao, với mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

image

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt,
tuyên truyền nội dung Cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, tranh thủ thời cơ, điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV.

Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm; đồng thời, Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. Nội dung cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo toàn diện, sâu sắc song cũng rất cụ thể. Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; của tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng và những đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, các địa phương nói riêng.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 728
Up to Top