Loading...
Skip to main content

Kết nối và đồng bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

(03/06/2024 15:28)

Sáng ngày 03/6, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc bấm nút Kết nối và đồng bộ chính thức Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Đến dự và đại diện Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc bấm nút kết nối có đồng chí Nguyễn Tường Linh, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, cùng tham dự có lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp.

image

Toàn cảnh buổi kết nối

Sau một thời gian tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần quyết tâm cao thực hiện triển khai trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân cùng với sự hỗ trợ của VNPT và các đơn vị có liên quan, ngày 30/5/2024, toàn bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Tòa án nhân dân đã được cập nhật lên phần mềm.

Thông tin, dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống Tòa án nhân dân sau khi được từng công chức cập nhật về hồ sơ cá nhân đã được qua các bước xác nhận, kiểm duyệt theo đúng quy định đã được Tòa án nhân dân tối cao ban hành, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị kiểm duyệt cuối cùng trước khi chính thức thực hiện đồng bộ hồ sơ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ Nội vụ.

image

Đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi kết nối

Phát biểu tại buổi kết nối, đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao về thông tin dữ liệu của Tòa án nhân dân, trách nhiệm của những đồng chí đã xây dựng cơ sở dữ liệu cơ sở của Tòa án nhân dân tối cao và sự kết nối thành công của toàn bộ 15.398 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Sắp tới chúng tôi sẽ đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu”.

Đồng thời đồng chí Phó Vụ trưởng Nguyễn Xuân Tự mong muốn các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, kỹ thuật tiếp tục làm mới, làm sạch dữ liệu. Xây dựng quy chế, hiệu chỉnh quy chế để các công chức, viên chức khi có biến động thì chỉnh sửa, hoàn thiện, cập nhật thông tin. Bên cạnh đó khi thực hiện phê duyệt ký số dữ liệu các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo các đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tham gia đồng bộ dữ liệu phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin bảo đảm thông tin được chính xác.

image

Đồng chí Nguyễn Tường Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao
và đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ
cùng bấm nút đồng bộ Cơ sở dữ liệu

Tại buổi kết nối, đồng chí Nguyễn Tường Linh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ cùng bấm nút chính thức đồng bộ Cơ sở dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Thục Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 703
Up to Top