Loading...
Skip to main content

Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với hệ thống Tòa án nhân dân

(14/06/2024 11:55)

Sáng ngày 14/6, tại Hà Nội, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Tòa án nhân dân tối cao. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới gần 800 điểm cầu thành phần trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Tòa án nhân dân các cấp.

Theo báo cáo được đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao trình bày tại buổi làm việc, trong những năm qua số lượng các loại vụ, việc mà Tòa án phải giải quyết bình quân tăng khoảng 8%/năm với tính chất đa dạng, phức tạp nhưng các Tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo nên chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục được đảm bảo và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án được hạn chế ở mức thấp (dưới 1,5%), đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra. Từ đầu năm công tác 2024 đến nay, mặc dù số lượng các loại vụ việc thụ lý tăng 39.635 vụ so với cùng kỳ năm trước nhưng các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 62,68%; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,82%, đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

image

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tòa án nhân dân tối cao

Việc tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ. Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án dư luận xã hội quan tâm, Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo các Tòa án tổ chức xét xử nghiêm minh, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; đã xử lý nghiêm một số vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang quyết tâm thực hiện.

Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chuyển biến tích cực. Trung bình hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao phải giải quyết gần 15.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; vì vậy, năm 2022, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 62,4%; năm 2023, đã giải quyết đạt tỷ lệ 63,19%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

image

Chủ tịch nước Tô Lâm và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc

Các Tòa án đã chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, tăng cường tập huấn chuyên sâu về kỹ năng hòa giải, đối thoại; tổ chức các hội nghị tập huấn, phiên hòa giải, đối thoại mẫu để các Tòa án học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm, qua đó giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Tòa án nhân dân tích cực tham gia xây dựng thể chế, tăng cường công tác xây dựng và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Từ đầu năm công tác 2024 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thiện và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Hồ sơ Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên và Dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng; phối họp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7; xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Toà án nhân dân tối cao đã chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp; đồng thời, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

image

Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao thành tích công tác của Tòa án nhân dân các cấp

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, chuyên nghiệp.

Tòa án nhân dân các cấp không ngừng cải tiến, nâng cao các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến, trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân, trung tâm giám sát và điều hành hoạt động Tòa án nhân dân và nhiều phần mềm ứng dụng góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đạt được của hệ thống Tòa án nhân dân.

image

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao
trình bày Báo cáo tại buổi làm việc

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu hệ thống Tòa án nhân dân tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tập trung nâng cao chất lượng xét xử, không làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; hạn chế tiến tới mức thấp nhất các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của những phán quyết, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản của các vụ án tham nhũng, kinh tế.

image

Toàn cảnh buổi làm việc

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ tư pháp, nhất là đội ngũ Thẩm phán thực sự trong sạch, thanh liêm, chính trực, đặt lợi ích chung của đất nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân lên trước hết.

Chủ động nghiên cứu và sẵn sàng phương án đối với thực hiện nhiệm vụ của Tòa án trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chủ động lộ trình, bước đi thực hiện công tác xét xử trong thời đại 5.0 với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, các vấn đề về chứng cứ điện tử, tội phạm hoạt động trên không gian mạng, tội phạm ảo. Tập trung nguồn lực để hoàn thành việc xây dựng Tòa án điện tử vào năm 2025, nâng cao năng lực quản trị Tòa án trên nền tảng số, góp phần cung cấp cho nhân dân các dịch vụ tư pháp tiện ích; công khai, minh bạch trong hoạt động Tòa án, không để xảy ra tham nhũng. Tập trung giải quyết các vụ án đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chú trọng thực hiện có hiệu quả việc thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, thiệt hại; khắc phục triệt để tình trạng Thẩm phán nể nang, ngại va chạm khi giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

image

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm giám sát điều hành hoạt động Tòa án

Tăng cường xây dựng thể chế, bảo đảm áp dụng thống nhất trong xét xử; chủ động nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản pháp luật được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, không để bị tác động, chi phối hoặc lồng ghép lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, không để xảy ra tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử, xây dựng và ban hành các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán, thông tư hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tăng cường phát triển án lệ, giải đáp kịp thời các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; tổng kết thực tiễn việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung còn vướng mắc, bất cập; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc vận hành Tòa án điện tử; chủ động xây dựng, lên kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

image

Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao và các đại biểu

Tiếp tục nâng cao hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, ký kết các chương trình, kế hoạch hợp tác tư pháp quốc tế; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp có trình độ tiệm cận với tư pháp quốc tế.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Tòa án, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và cũng đã có những giải đáp bước đầu; đồng thời sẽ có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giúp các Tòa án có đủ điều kiện cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 671
Up to Top