Loading...
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành

(16/06/2024 19:20)

Chiều ngày 16/6, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình chuyển đổi số thành công cấp Bộ, Ngành. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

image

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Quốc gia tại Hội nghị

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Đoàn đại biểu Quốc hội; lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tâp thể lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến gần 800 điểm cầu trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho khẳng định, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, quan trọng của cải cách tư pháp, là cơ hội để hệ thống Tòa án nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân vào công lý. Việc chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử đã tạo ra những giá trị to lớn cho xã hội, là điểm nhấn của chiến lược cải cách tư pháp, giúp chúng ta bắt kịp với xu hướng phát triển trên thế giới.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện kế hoạch xây dựng Tòa án điện tử, thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã đưa vào sử dụng nhiều hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch của Tòa án, giúp nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong chuyển đổi số. Thủ tướng cũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của các Tòa án nhân dân, nhất là trong công tác chuyển đổi số; góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

image

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và xác định chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là xu thế tất yếu và là yêu cầu khách quan trong công cuộc phát triển đất nước. Chuyển đổi số là công việc mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi vừa phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và triển khai quyết liệt, hiệu quả và thực chất.

Trong đó, công tác xây dựng Tòa án điện tử luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình cải cách tư pháp - là nhiệm vụ cấp thiết để hệ thống Tòa án nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật, vào công lý và sự ưu việt của chế độ ta. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của các Tòa án, nhất là trong công tác chuyển đổi số; góp phần quan trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

image

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm
với đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các đại biểu

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số của các Tòa án nói riêng; trong đó, có những vướng mắc về xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số còn chậm; chất lượng cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến chưa cao; hạ tầng số chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu, số hóa dữ liệu còn nhiều hạn chế; an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức…

Trên cơ sở đúc kết một số bài học kinh nghiệm trong gần 5 năm thực hiện chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị các Tòa án phải đặc biệt quan tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số - coi đây là một trong những công cụ quan trọng nhất, hỗ trợ đắc lực nhất, hiệu quả nhất trong tất cả các mặt công tác của ngành Tòa án nhân dân trong đó yêu cầu ngành tòa án tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “5 đẩy mạnh”, gồm: (1) Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trong chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử; (2) Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng trong xây dựng Tòa án điện tử và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trong mọi tình huống; (3) Đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ để nâng cao năng lực quản trị và thực thi của Tòa án trên nền tảng số; (4) Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số và bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển Tòa án điện tử và (5) Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong ngành Tòa án nhân dân để mọi cán bộ, công chức, Thẩm phán đồng lòng hưởng ứng tham gia tiến trình chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Bộ sách Lịch sử Tòa án nhân dân

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tòa án nhân dân, phát triển Tòa án điện tử. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất Quốc hội sửa đổi các Bộ luật, Luật có liên quan; đặc biệt là, Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), tạo tiền đề cho các hoạt động tố tụng trực tuyến; quy định về chứng cứ điện tử; cơ sở khoa học và tính pháp lý của phục hồi chứng cứ điện tử, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tiến hành tố tụng điện tử.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của các Tòa án nhân dân; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đổi mới mô hình hoạt động sang quản lý trên nền tảng số; tăng cường công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, nhất là trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và các Trang thông tin điện tử của các Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân các cấp.

image

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm
với các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao

Nâng cao năng lực quản trị, thực thì Tòa án trên nền tảng số; đẩy mạnh hiện đại hóa ngành Tòa án nhân dân nhất là phát triển hạ tầng số; trung tâm dữ liệu, số hóa hồ sơ, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; phấn đấu 100% các lĩnh vực công tác của Tòa án nhân dân được chuyển đổi, quản trị thống nhất trên nền tảng số.

Khai thác, sử dụng, phát triển nền tảng xét xử trực tuyến hướng tới 100% Tòa án nhân dân đủ điều kiện về trang thiết bị, nhân lực tổ chức xét xử trực tuyến được phép; sớm nghiên cứu đề xuất hoàn thiện nền tảng pháp lý về tố tụng điện tử.

image

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ tư pháp công trực tuyến, đơn giản hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời nghiên cứu tích hợp với ứng dụng định danh cá nhân giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp Tòa án.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 79 năm, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-TW của Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

image

Đại biểu tham dự tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tư liệu về kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số và phương hướng nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trong thời gian tới của Tòa án nhân dân.

Thục Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 676
Up to Top