Loading...
Skip to main content

Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp thiết bị máy văn phòng TAND tỉnh Bạc Liêu

(01/07/2016 10:39)

Trang bị máy vi tính, máy in, máy photo cho TAND tỉnh Bạc Liêu năm 2016

Học viện Tòa án chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Gói thầu với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống mạng LAN nhà A2, A3, A4 thuộc Học viện Tòa án.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

4. Giá gói thầu: 499.500.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi triệu năm trăm nghìn đồng).

5. Nhà thầu sẽ phát hành một bộ hồ sơ yêu cầu địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án. Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 8 giờ 00 ngày 22 tháng 9 năm 2016 đến trước 9 giờ 00 ngày 30 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Mọi chi tiết xin liên hệ bên mời thầu theo địa chỉ Phòng Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án. Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; điện thoại 04 62616658; Fax 04 62616658.


Các tin khác

Lượt xem: 180
Up to Top