Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

(15/06/2018 17:27)

Ngày 15/6/2018,Đảng bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giao nhiệm kỳ 2015 - 2020.

image

Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Duy Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND thành phố Đà Nẵng; đồng chí Đặng Ánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án thành phố; Các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ TAND thành phố Đà Nẵng.

image

Đồng chí Đặng Ánh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, trong gần 3 năm qua, Tòa án thành phố đã thụ lý theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm 2.352 vụ việc, giải quyết xét xử 2.184 vụ việc, đạt tỷ lệ 92%, còn lại 168 vụ việc đang còn trong thời hạn chuẩn bị xét xử, bình quân hằng năm, án Hình sự giải quyết xét xử đạt trên 95%, các vụ việc Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, đạt trên 85%, vụ án Hành chính trên 82%, chất lượng xét xử được nâng cao, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm, quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cơ bản được bảo đảm; Công tác thi hành án hình sự được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật; Công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ được triển khai theo Kế hoạch hằng năm của Chánh án Tòa án thành phố. Qua thanh tra, kiểm tra, Chánh án TAND thành phố đã thông báo kết luận và chỉ đạo các Tòa án quận huyện, các Tòa chuyên trách, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm trong TAND hai cấp thành phố; Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, chỉ đạo giải quyết kịp thời theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật tố tụng và luật khiếu nại, luật tố cáo; Chú trọng công tác tiếp dân nhằm tăng cường, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhờ vậy không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo, bức xúc kéo dài trong nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đảng ủy cũng chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất lối sống, tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước cho cán bộ công chức, đảng viên. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCS đàng TAND thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự phối hợp của lãnh đạo cơ quan, đồng thời xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ, tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, phát huy dân chủ, đi đôi với với kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Chủ động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực của cán bộ đảng viên.

image

Đồng chí Nguyễn Thành phát biểu tại Hội nghị

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ bằng việc sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu và giải pháp cho nửa cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đó là, giải quyết xét xử án hình sự đạt từ 90% trở lên; Các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại đạt từ 85% trở lên; Vụ án hành chính đạt từ 80% trở lên; Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt 99% trở lên; 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo Nghị quyết số 03-NQ/HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao phải được công khai trên cổng thông tin điện tử TAND trong thời hạn luật định; 100% Thẩm phán hằng năm đều tổ chức ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng theo đúng hướng dẫn số 136-HD/TANDTC của TAND tối cao.

Hội nghị đã bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua và đáp ứng trong tình hình mới: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội có liên quan đến công tác tư pháp và cải cách tư pháp, Nghị quyết của BCS đảng TAND tối cao, Nghị quyết của BCS đảng TANDthành phố và 14 giải pháp tại Kết luận số 38/BC-TA ngày 10/10/2017 của Chánh án TAND tối cao, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai, bỏ lọt tội phạm, quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng được đảm bảo, hằng năm giảm ít nhất 10% số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; Tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc tổ chức công tác xét xử, chú trọng công tác hòa giải trong các vụ việc dân sự, tích cực đối thoại trong các vụ án hành chính.

image

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hằng quý công tác xét xử bằng hình thức trực tuyến đối với TAND hai cấp thành phố; Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động của Ban cán sự Đảng TAND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực”, chương trình thành phố “4 an”, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, ma túy và những vụ án dư luận xã hội quan tâm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố; Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy TAND thành phố về thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII), gắn với triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 14/5/2018, Kế hoạch số 889-KH/BCS ngày 22/5/2018 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của BCS đảng TAND tối cao; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấn chỉnh kiểm điểm xử lý kịp những vi phạm của cán bộ đảng viên theo Quy định 126/QĐ-TW của Bộ Chính trị.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 352
Up to Top