Loading...
Skip to main content

TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020

(25/09/2015 15:05)

Ngày 6/11, TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đến dự Đại hội có đại diện Đảng ủy, Công đoàn TANDTC và toàn thể các đoàn viên công đoàn đang công tác tại TAND cấp cao tại Hà Nội.

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu rõ: Tại Quyết định số 42/QĐ-CĐ ngày 25/9/2015, Công đoàn TANDTC quyết định thành lập Công đoàn TAND cấp cao tại Hà Nội là Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn TANDTC trên cơ sở Công đoàn Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội. Trên cơ sở tổ chức bộ máy, Công đoàn TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định thành lập 5 Tổ Công đoàn, bao gồm: Tổ Công đoàn Văn phòng; Tồ Công đoàn Phòng giám đốc, kiểm tra; Tổ Công đoàn Tòa Hình sự và Tòa Hành chính; Tổ Công đoàn Tòa Dân sự và Tòa Kinh tế; Tổ Công đoàn Tòa Gia đình-người chưa thành niên và Tòa Lao động.

image

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Sau khi TAND cấp cao tại Hà Nội được thành lập, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị có 118 người, trong đó có 65 nữ, chiếm 55%. Đa số đoàn viên công đoàn đều được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, về lý luận chính trị; được giáo dục, đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tụy với công việc nên có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau khi được phân công về cơ quan công tác theo Luật Tổ chức TAND năm 2014, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã sớm ổn định tư tưởng để bắt tay ngay vào công việc.

Về kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác đại diện và bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn; đề xuất và tham gia góp ý kiến vào quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, giám sát việc thực hiện các quy chế của đơn vị nhằm đảm bảo chi tiêu đúng quy định. Hàng năm chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, ký giao ước thi đua và tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan tăng thu nhập cho cán bộ công chức, đoàn viên Công đoàn. Song song đó, Ban chấp hành Công đoàn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” nên tạo sự chuyến biến về chất trong đội ngũ cán bộ, công chức. Các hoạt động xã hội, từ thiện được tiếp tục đẩy mạnh, như vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, ủng hộ người nghèo... được các đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

image

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ trình bày báo cáo trước Đại hội

Ngoài ra, Công đoàn còn tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, vận động mọi người tham gia đầy đủ các buổi quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy Đảng. Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng ủy các đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác nữ công được Công đoàn quan tâm và tạo điều kiện hoạt động, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Có được những kết quả nêu trên là nhờ có sự tham gia nhiệt tình của các cán bộ, công đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn, các tổ Công đoàn, sự thống nhất đoàn kết có trách nhiệm với hoạt động Công đoàn và sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là Công đoàn TANDTC.

image

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2015- 2020, Công đoàn TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua xuyên suốt của hệ thống TAND là “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm phải “gần dân, giúp dân, hiểu dân, học dân” và cuộc vận động của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn TANDTC “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đoàn viên công đoàn, ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Tăng cường công tác kiềm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, quan tâm hơn nữa quyền lợi vật chất và tinh thần của cán bộ, công đoàn viên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí: Ngô Tiến Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội; Nguyễn Trí Chinh, Đảng ủy viên, Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Kinh tế; Hoàng Văn Hạnh, Phó Chánh Tòa Hình sự; Lê Thị Thúy Bình, Thẩm tra viên chính Phòng Giám đốc kiểm tra; Nguyễn Thị Lan Anh, Thẩm tra viên thuộc Phòng Hành chính tư pháp; Thái Thanh Bình, Thẩm tra viên Phòng Giám đốc kiểm tra dân sự và kinh doanh thương mại.

image

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Đại hội

Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn TAND cấp cao tại Hà Nội đã họp và phân công, bố trí nhiệm vụ cho các bộ phận, các thành viên Ban chấp hành; tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả - Thiết thực", Ban chấp hành Công đoàn TAND cấp cao tại Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác và chăm lo đời sống của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.


Lượt xem: 691
Up to Top