Loading...
Skip to main content

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ tư

(15/12/2017 17:35)

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã họp phiên thứ tư để thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác CCTP năm 2017, nhiệm vụ CCTP năm 2018 và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2018; Báo cáo khảo sát chỉ số công lý và phương hướng xây dựng chỉ số tư pháp; Báo cáo của TANDTC về việc đổi mới và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP Trung ương chủ trì phiên họp.

Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc chủ trương “tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện ch