Loading...
Skip to main content

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “In ấn, phát hành tài liệu Hội thẩm Tòa án nhân dân - quyển 2” của Học viện Tòa án

(21/12/2015 09:26)

Gói thầu “In ấn, phát hành tài liệu Hội thẩm Tòa án nhân dân - quyển 2” của Học viện Tòa án

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HVTA ngày 21/12/2015 về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “In ấn, phát hành tài liệu Hội thẩm Tòa án nhân dân - quyển 2” của Học viện Tòa án.

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Nhà xuất bản Công an nhân dân

2. Gói trúng thầu: 579.150.000đ

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Đề nghị nhà thầu có tên nêu trên đến làm việc với Học viện Tòa án để ký hợp đồng.

Học viện Tòa án trân trọng thông báo.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 805
Up to Top