Skip to main content

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu Diệt mối và chống mối

(22/09/2014 09:30)

1. Bên mời thầu: Tòa án nhân dân tối cao. 2. Tên gói thầu: Diệt mối và chống mối tại Nhà B, Nhà C và khu tiếp dân - Tòa án nhân dân tối cao tại địa điểm 262 Đội Cấn – Ba Đình - Hà Nội.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, 25 tháng 8 năm 2014

1. Bên mời thầu: Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tên gói thầu: Diệt mối và chống mối tại Nhà B, Nhà C và khu tiếp dân - Tòa án nhân dân tối cao tại địa điểm 262 Đội Cấn – Ba Đình - Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Giá gói thầu:  198.323.000đ (Một trăm chín tám triệu ba trăm hai ba ngàn đồng chẵn).

6. Nội dung thông báo:

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2014 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tòa án nhân dân tối cao.

- Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38250117. Fax: 04.38269698. Email: tranthingatatc@gmail.com.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2014 tại:  Tòa án nhân dân tối cao.

- Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38250117. Fax: 04.38269698.

- Hố sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 9 năm 2014, tại Tòa án nhân dân tối cao.

- Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38250117. Fax: 04.38269698.

Tòa án nhân dân tối cao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự  mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,QT.TV

 

TL. CHÁNH ÁN

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Hồng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 47
ácdscv