Loading...
Skip to main content

Thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho Học viện Tòa án

(10/12/2015 10:12)

Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho Học viện Tòa án

Học viện Tòa án chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản Gói thầu với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho Học viện Tòa án.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

4. Giá gói thầu: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn).

Học viện Tòa án xin mời các đơn vị quan tâm đến gói thầu nêu trên tới tham gia đấu thầu.

Nhà thầu sẽ được phát một bộ hồ sơ yêu cầu tại (địa chỉ cụ thể: Phòng Quản trị - Tài vụ đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2015 tại: Phòng Quản trị - Tài vụ đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ bên mời thầu theo địa chỉ Phòng Quản trị - Tài vụ - Đường 282 xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; điện thoại 04 62616658; Fax 04 62616658.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 268
Up to Top