Loading...
Skip to main content

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao

(30/10/2015 10:32)

Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-TANDTC-VP ngày 30/10/2015 về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao”.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao thông báo cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp dịch vụ gia hạn bản quyền phần mềm cho thiết bị tường lửa Web Imperva, Websense Web Security Gateway của Tòa án nhân dân tối cao với các nội dung như sau:

1) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật và dịch vụ IT-CA.

2) Giá trúng thầu: 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu đồng chắn).

3) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4) Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5) Đề nghị Nhà thầu có tên nêu trên đến làm việc với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao để ký kết hợp đồng.

Thời gian làm việc với Nhà thầu: 14h00 ngày 29/10/2015.

Địa điểm: phòng họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao – tầng 2 – số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trân trọng thông báo./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 343
Up to Top