Skip to main content

Thông báo kết quả chào hành cạnh tranh rút gọn gói thầu: mềm ứng dụng nội bộ của TAND tối cao

(30/06/2015 10:40)

Thông báo kết quả chào hành cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp dịch vụ cài đặt hệ thống quản lý, giám sát hệ cơ sở dữ liệu tập trung cho các phần mềm ứng dụng nội bộ của TAND tối cao

Căn cứ Quyết định số 78a/QĐ-TANDTC-VP ngày 30/6/2015 về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ cài đặt hệ thống quản lý, giám sát hệ cơ sở dữ liệu tập trung cho các phần mềm ứng dụng nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao”.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao thông báo cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp dịch vụ cài đặt hệ thống quản lý, giám sát hệ cơ sở dữ liệu tập trung cho các phần mềm ứng dụng nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao với các nội dung như sau:

1) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH giải pháp công nghệ thông tin IDOS.

2) Giá trúng thầu: 209.000.000 đồng (Hai trăm linh chín triệu đồng chẵn).

3) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4) Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

5) Đề nghị Nhà thầu có tên nêu trên đến làm việc với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao để ký hợp đồng.

Thời gian làm việc với Nhà thầu: 14h00 ngày 30/6/2015.

Địa điểm: Phòng họp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao – tầng 2 – số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trân trọng thông báo./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 48
ácdscv