Skip to main content

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh "Xây dựng phần mềm quản lý đơn, thư khiếu nại tư pháp tại Tòa án nhân dân tối cao"

(09/06/2015 10:50)

"Xây dựng phần mềm quản lý đơn, thư khiếu nại tư pháp tại Tòa án nhân dân tối cao"

1. Bên mời thầu: Tòa án nhân dân tối cao

2. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý đơn, thư khiếu nại tư pháp tại Tòa án nhân dân tối cao.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Giá gói thầu: 440.000.000đ (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

6. Nội dung thông báo:

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2015 đến trước 13 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ nhận HSCH: Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62741155; Email: tatc@toaan.gov.vn.

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2015 tại: Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62741162. Fax: 04.38269698.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62741155.

Tòa án nhân dân tối cao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 51
ácdscv