Skip to main content

Thông báo mời thầu gói thầu Diệt mối và chống mối tại Nhà A và Kho lưu trữ TAND tối cao tại địa điểm 48, Lý Thường Kiệt, Hà Nội

(14/05/2015 11:02)

Gói thầu Diệt mối và chống mối tại Nhà A và Kho lưu trữ TAND tối cao tại địa điểm 48, Lý Thường Kiệt, Hà Nội

1. Bên mời thầu: Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tên gói thầu: Diệt mối và chống mối tại Nhà A và Kho lưu trữ - Tòa án nhân dân tối cao tại địa điểm 48, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Giá gói thầu: 245.000.000đ (Hai trăm lăm triệu đồng chẵn).

6. Nội dung thông báo:

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2015 đến trước 13 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ nhận HSDT: Tòa án nhân dân tối cao

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38250117, Fax: 04.38269698. Email: tranthingatatc@gmail.com.

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại: Tòa án nhân dân tối cao

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38250117, Fax: 04.38269698.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38250117, Fax: 04.38269698.

Tòa án nhân dân tối cao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 63
ácdscv