Skip to main content

Thông báo mời thầu gói thầu đóng ghế phòng họp

(08/04/2015 09:00)

Mời thầu gói thầu đóng ghế phòng họp

1. Bên mời thầu: Tòa án nhân dân tối cao

2. Tên gói thầu: Đóng ghế phòng họp

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Giá gói thầu: 240.000.000đ (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

6. Nội dung thông báo:

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2015 đến trước  09h 00, ngày 08 tháng 4 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ nhận HSDT: Tòa án nhân dân tối cao

Địa chỉ: 48, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.62742262; Fax: 04.38269698. Email: tranthingatatc@gmail.com.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2015 tại: Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 62741162. Fax: 04.38269698.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 4 năm 2015, tại Tòa án nhân dân tối cao.

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 62741162. Fax: 04.38269698.

Tòa án nhân dân tối cao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 41
ácdscv