Skip to main content

TIN HOẠT ĐỘNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm (20/03/2019)

Chiều ngày 20/3/2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp, chức vụ lãnh đạo cấp Vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ.

Tin tức hệ thống tand

Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án hình sự - Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện kế hoạch kiểm tra kết luận công tác giải quyết án quý IV/2018 (20/03/2019)

Trong các ngày từ 12 đến 15 tháng 3 năm 2019, thực hiện ý kiến chị đạo của đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm tra nghiệp vụ & Thi hành án về việc kiểm tra, rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đã có hiệu lực pháp luật thuộc quý IV năm 2018, kiểm tra tiến độ giải quyết các loại vụ án đang được tạm đình chỉ, kiểm tra hồ sơ tạm hoãn thi hành án hình sự đối với các đơn vị Tòa án cấp huyện trong tỉnh theo kế hoạch số 09 ngày 01 tháng 3 năm 2019 của phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án - Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tổ chức cán bộ

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm (20/03/2019)

Chiều ngày 20/3/2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán cao cấp, chức vụ lãnh đạo cấp Vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao Quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ.

ácdscv