Skip to main content

thông báo văn bản tố tụng

Truyền hình Tòa án nhân dân video - PHÓNG SỰ hoạt động của tòa án

Số 102: Bảo đảm Tòa án là nơi tôn nghiêm, là biểu tượng của công lý

Để Tòa án thực sự là nơi tôn nghiêm, thượng tôn pháp luật, trong những năm qua, TAND, TAQS các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ quan Tòa án và các phiên tòa xét xử. Bên cạnh đó, Tòa án các cấp cũng phối hợp tốt với lực lượng Công an các địa phương, nhất là lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong việc bảo vệ trật tự tại các phiên tòa.


ácdscv