Skip to main content

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ công tác

Sáng ngày 10/01/2020, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm công tác 2019, Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã cố gắng không ngừng, nỗ lực liên tục, đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2019, Toà án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng thụ lý 12.452 vụ việc các loại; đã giải quyết, xét xử 11.954 vụ việc, đạt tỷ lệ 96% (vượt chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao đề ra, cao hơn tỷ lệ chung của cả nước là 89,2%); số vụ việc còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chất lượng xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Năm 2019, Tòa án hai cấp bị hủy 07 vụ do lỗi chủ quan của Thẩm phán, chiếm tỷ lệ 0,06% (tỷ lệ cho phép của Tòa án nhân dân tối cao đối với án hủy là 1,16%), giảm 12 vụ so với năm 2018; bị cải sửa 31 vụ do lỗi chủ quan của Thẩm phán, chiếm tỷ lệ 0,26% (tỷ lệ cho phép của Toà án nhân dân tối cao đối với án cải sửa là 3%), là một trong các đơn vị có tỷ lệ án hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán thấp nhất trong các Tòa án địa phương trong cả nước.

sep hoa.jpg

Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác xét xử án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có án oan sai, không bỏ lọt tội phạm; việc xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính đảm bảo xét xử khách quan, đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ tiến hành hòa giải thành trong giải quyết việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, đạt tỷ lệ cao (77,1%). Đặc biệt, đã tiến hành đối thoại thành trong vụ việc hành chính được 87/221 vụ việc, đạt tỷ lệ 39,3%.

Tòa án nhân dân cấp thành phố Hải Phòng đã tổ chức 232 phiên tòa rút kinh nghiệm; 32 phiên tòa rút kinh nghiệm loại tốt và 02 phiên tòa rút kinh nghiệm loại xuất sắc (so với năm 2018 tăng 47 phiên tòa, gấp 2,3 lần chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao giao).

Tiếp tục phát huy thành tích trong công tác công khai bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án, năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã công khai 8.855 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Chất lượng các bản án, quyết định công khai được dư luận phản hồi đánh giá tốt.

trao thi đua.jpg

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án nhân dân tối cao

Kết quả 10 tháng thực hiện thí điểm đợt 2 (từ ngày 01/12/2018 đến ngày 30/9/2019), 14 Trung tâm hòa giải, đối thoại của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã nhận 3.936 đơn khởi kiện; đã đưa ra hòa giải, đối thoại 3.485 đơn; tổ chức hòa giải, đối thoại thành 2.830 đơn, đạt tỷ lệ 81,2 %.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã được vinh danh, cụ thể: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; 07 tập thể, 15 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen; 01 tập thể, 02 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tặng danh hiệu tập thể mẫu cho 05 tập thể; gương cá nhân tiêu biểu cho 11 cá nhân; Giấy khen cho 16 cá nhân tích cực trong công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2019…

khen thuong.jpg

Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao tặng danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của Tòa án nhân dân tối cao

Phát biểu chỉ đao Hội nghị, Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng và biểu dương những thành tích của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa đề nghị tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, công chức đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả.

Về nhiệm vụ công tác năm 2020, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa đề nghị, hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về cải cách tư pháp của Ðảng và Nhà nước; xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Ðảng, của nhân dân.

thi dua.jpg

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị mình và các Tòa án thuộc quyền quản lý, trong đó cần phân công rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, các đơn vị chức năng. Kế hoạch này cần bám sát 05 nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân năm 2020; Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2020 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; 10 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong Báo cáo tổng kết và các Chỉ thị, Kế hoạch của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2020, trong đó, tập trung lựa chọn thực hiện các giải pháp đột phá phù hợp với tình hình của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra; khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục triển khai có hiệu quả 14 chủ trương, giải pháp lớn mang tính đột phá.

trao.jpg

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Đức Tuyên trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Làm tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội đảng các cấp theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của Tòa án nhân dân về chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần bám sát mục đích yêu cầu, nội dung phong trào thi đua theo nội dung phát động phong trào thi đua năm 2020 của Toà án nhân dân tối cao. Xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua đa dạng về hình thức, phong phú và thiết thực về nội dung.

Về đề xuất, kiến nghị của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng, thay mặt Hội đồng Thẩm phán, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Bùi Ngọc Hòa đã có những giải đáp cụ thể đối với một số nội dung; đồng thời ghi nhận đối với những vấn đề cần có lộ trình nghiên cứu, xem xét.

Nguyên Anh


ácdscv