Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

30/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

2

23/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

3

16/01/2018

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

4

25/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phùng Anh Dũng

Võ Ngọc Tín

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

5

18/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án Tô Thị Thy Tuyết

Phạm Thị Thảo

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

6

11/01/2018

TAND quận Sơn Trà

Phùng Anh Dũng

Trương Thị Hồng Hằng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Sơn Trà.

7

27/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

8

21/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

9

14/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

10

07/11/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

11

10/10/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Công Hoan

Vũ Thị Bích Hậu

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

12

30/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

13

23/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

14

16/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Lê Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

15

09/05/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

16

28/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

17

21/04/2017

TP. Đà Nẵng

Dương Thị Hồng Minh

Nguyễn Văn Linh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

18

14/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Đặng Ngọc Hưng

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

19

07/04/2017

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê.

20

25/04/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Đỗ Thế Tài

Vũ Thị Bích Hậu

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

21

10/04/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đ/c Trần Đình Quảng

Đoàn Công Hồng Lĩnh

Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

22

20/04/2017

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án phụ trách Phùng Anh Dũng

Trương Thị Hồng Hằng

Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân

23

13/04/2017

TAND quận Sơn Trà

Phó Chánh án phụ trách Phùng Anh Dũng

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở TAND quận Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng - Số 25 Hà Thị Thân

24

30/03/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Đình Quảng

Nguyễn Thế Anh

Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

25

14/03/2017

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đỗ Thế Tài

Hà Mai Sương

Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

26

25/01/2017

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

27

10/01/2017

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

28

25/11/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

29

10/11/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

30

25/10/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GDKT

01 Hàn Thuyên

31

10/10/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GDKT

01 Hàn Thuyên

32

25/07/2016

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Thư ký phòng GDKT

01 Hàn Thuyên.

33

25/03/2016

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

34

10/03/2016

TP. Đà Nẵng

Đ/c Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

01 Hàn Thuyên

35

28/07/2015

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Đỗ Thế Tài

Nguyễn Lê Thu Nga

 

36

14/07/2015

TAND quận Ngũ Hành Sơn

Trần Đình Quảng

Nguyễn Thế Anh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn

37

25/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

38

18/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

39

11/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

40

04/06/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

41

26/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

42

19/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

43

12/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

44

05/05/2015

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

45

28/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

46

21/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

47

14/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

48

07/05/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà

49

25/05/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

50

11/05/2015

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

51

23/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

52

16/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

53

09/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

54

02/04/2015

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

55

27/04/2015

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

56

10/04/2015

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

57

28/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

58

21/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

59

14/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Thị Lan Anh

Lương Thị Thanh Dung

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

60

07/04/2015

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

61

25/02/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

62

10/02/2015

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

63

26/01/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

64

12/01/2015

TP. Đà Nẵng

Đ/c Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

65

25/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Văn Giang

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

66

18/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Lành

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

67

11/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phòng tiếp công dân TAND quận Sơn Trà

68

04/12/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Trâm

Phòng tiếp công dân quận Sơn Trà

69

25/12/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

70

10/12/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

71

25/12/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Số 01 Hàn Thuyên

72

10/12/2014

TP. Đà Nẵng

Đặng Ánh

Cán bộ phòng GĐKT

Số 01 Hàn Thuyên

73

27/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

74

11/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ

75

25/11/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

76

10/11/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

77

25/11/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

78

10/11/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Phòng tiếp công dân TAND quận Liên Chiểu.

79

11/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

80

27/11/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

81

30/10/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Đỗ Thị Thu Trang

Nguyễn Quốc Vũ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

82

10/10/2014

TAND quận Cẩm Lệ

Lê Tự Sinh

Phùng Văn Nhớ

Phòng tiếp công dân TAND quận Cẩm Lệ.

83

15/12/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

84

01/12/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Thái Trâm Anh

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

85

14/11/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Minh Thông

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

86

01/11/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thế Anh

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

87

14/10/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Huỳnh Thị Thu Thương

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

88

01/10/2014

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Phòng tiếp công dân TAND huyện Hòa Vang

89

10/10/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

90

27/10/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân (số 01 Hàn Thuyên)

91

25/08/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

92

11/08/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

93

26/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

94

19/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

95

12/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

96

05/08/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

97

29/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

98

22/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

99

15/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

100

08/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

101

01/07/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

102

25/06/2014

TP. Đà Nẵng

Lê Thị Ngọc Hà

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

103

10/06/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

Phòng tiếp dân Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng

104

10/06/2014

TP. Đà Nẵng

Trần Huy Đức

Cán bộ phòng GĐKT

 

105

24/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

106

17/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

107

10/05/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

108

24/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

109

17/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 14h)

110

10/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh

Lê Văn Vỹ

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 8h)

111

03/04/2014

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Trụ sở tòa án nhân dân quận Sơn Trà (lúc 14h)

112

25/04/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Trụ sở tòa án nhân dân quận Liên Chiểu

113

10/04/2014

TAND quận Liên Chiểu

Võ Đình Thắng

Trần Ngô Khánh Loan

Trụ sở tòa án nhân dân quận Liên Chiểu

114

29/04/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

115

22/04/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

116

15/04/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

117

08/04/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

118

01/04/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

Trụ sở tòa án nhân dân quận Thanh Khê

119

25/02/2014

TAND quận Thanh Khê

Nguyễn Văn Đạm

Trịnh Thị Hằng

TAND quận Thanh Khê

120

18/02/2014

TAND quận Thanh Khê

Trần Quốc Cường

Nguyễn Hữu Khánh

TAND quận Thanh Khê

121

11/02/2014

TAND quận Thanh Khê

Dương Thị Hồng Minh

Phạm Thị Ngọc Hà

TAND quận Thanh Khê

122

08/08/2013

TAND huyện Hòa Vang

Huỳnh Đức Kỳ - Chánh án

Phạm Thái Trâm Anh

Trụ sở TAND huyện Hòa Vang

123

01/08/2013

TAND huyện Hòa Vang

Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chánh án

Nguyễn Thị Phương Thảo

Trụ sở TAND huyện Hòa Vang

124

27/06/2013

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh - Chánh án

Lê Thị Thúy Hằng

Trụ sở TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

125

20/06/2013

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn - Chánh án

Nguyễn Thị Hạnh

Trụ sở TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

126

13/06/2013

TAND quận Sơn Trà

Đặng Văn Mạnh - Chánh án

Phạm Thị Thảo

Trụ sở TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

127

06/06/2013

TAND quận Sơn Trà

Trương Minh Tuấn - Chánh án

Nguyễn Thị Bích Nga

Trụ sở TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

128

28/06/2013

TAND quận Hải Châu

Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án

Diện

TAND quận Hải Châu - 24 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng

129

21/06/2013

TAND quận Hải Châu

Vũ Thị Duyên - Phó Chánh án

Diện

TAND quận Hải Châu - 24 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng

130

14/06/2013

TAND quận Hải Châu

Nguyễn Vũ Quang - Phó Chánh án

Diện

TAND quận Hải Châu - 24 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng

131

07/06/2013

TAND quận Hải Châu

Nguyễn Thị Thu Hà - Chánh án

Diện

TAND quận Hải Châu - 24 Hoàng Văn Thụ, Đà Nẵng


ácdscv