Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 5/6/2020), sáng 18/5/2020, đoàn cán bộ Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Nguyễn Văn Bường, Bí thư BCS đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Bường và các thành viên trong đoàn thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao, đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng loài người, một tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế vô sản.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, anh dũng lập nên những chiến công hiển hách. Những thắng lợi trong quá trình đấu tranh cách mạng và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã khẳng định vai trò của Việt Nam đối với phong trào cách mạng thế giới. Đó cũng là những minh chứng về tư duy khoa học đúng đắn và bản lĩnh cách mạng kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập.

D:\# DL moi\Van phong\Tin hoc\Trang TTĐT 2018\Tin tức\Tin T05-2020\Dang hoa 19-5\858 485.jpg

D:\# DL moi\Van phong\Tin hoc\Trang TTĐT 2018\Tin tức\Tin T05-2020\Dang hoa 19-5\tthe2.jpg

          Hồ Vinh Phú


ácdscv