Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 15146 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tranh chấp quyền sử dụng đấtNguyên đơn: Kiên Mớt Bị đơn: Sơn Thị Na Ry TAND Tỉnh Trà Vinh 19/08/2019 07:30
2 Tranh chấp quyền sử dụng đấtNguyên đơn: Đặng văn Thăng Bị đơn: Lê Văn Cười TAND Tỉnh Trà Vinh 19/08/2019 07:30
3 Tranh chấp quyền sử dụng đấtNguyên đơn: Đặng văn Thăng Bị đơn: Lê Văn Cười TAND Tỉnh Trà Vinh 19/08/2019 07:30
4 Khiếu kiện quyết định hành chínhNgười khởi kiện: Nguyễn Văn Hồng Người bị kiện: UBND huyện Duyên Hải TAND Tỉnh Trà Vinh 16/08/2019 07:30
5 Khiếu kiện quyết định hành chínhNgười khởi kiện: Nguyễn Văn Bé Người bị kiện: UBND huyện Duyên Hải TAND Tỉnh Trà Vinh 16/08/2019 07:30
6 Khiếu kiện quyết định hành chínhNgười khởi kiện: Nguyễn Thị Thơm Người bị kiện: UBND huyện Duyên Hải TAND Tỉnh Trà Vinh 16/08/2019 07:30
7 Tranh chấp quyền sử dụng đất Nguyên đơn: To Vone Bị đơn: Sơn Thị Naren TAND Tỉnh Trà Vinh 15/08/2019 07:30
ácdscv