Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 14 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Mua bán trái phép chất ma túy Tàng trữ trái phép chất ma túy của tội phạm Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thúy Vy, Võ Văn Sang TAND tối cao 29/06/2018 00:00
2 Trộm cắp tài sản của tội phạm Lê Quang Trường TAND tối cao 28/06/2018 00:00
3 Mai Song Hưng Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND tối cao 20/06/2018 00:00
4 Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là ông Võ Gia Tân với đơn vị là bà Nguyễn Thị Nga TAND tối cao 04/07/2017 08:00
5 Tranh chấp hợp đồng dân sự giữa nguyên đơn là bà Linda Nguyễn với bị đơn là bà Vũ Thị Tuyết TAND tối cao 04/07/2017 08:00
6 Tranh chấp về mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là bà Thái Thị An với bị đơn là ông Nguyễn Thế Hùng TAND tối cao 22/06/2017 08:00
7 Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần vận tải biển và công nghiệp tàu thủy Bình Định với bị đơn là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh TAND tối cao 22/06/2017 08:00
Up to Top