Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 14 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
8 Tranh chấp về đầu tư, tài chính, ngân hàng giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam với bị đơn là Công ty cổ phần dược phẩm Kaoli TAND tối cao 22/06/2017 08:00
9 Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần vận tải biển và công nghiệp tàu thủy Bình Định với bị đơn là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh TAND tối cao 22/06/2017 08:00
10 Tranh chấp về mua bán cổ phiếu, trái phiếu giữa nguyên đơn là bà Lê Nhật Yên với bị đơn là Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam TAND tối cao 22/06/2017 08:00
11 Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thủy với bị đơn là ông Nguyễn Văn Tuấn TAND tối cao 07/05/2017 00:00
12 Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mười Ba với bị đơn là bà Nguyễn Kim Ý TAND tối cao 07/05/2017 00:00
13 Tranh chấp nhà giữa nguyên đơn bà Đặng Thị Quá với bị đơn ông Nguyễn Thế Phương TAND tối cao 07/04/2017 00:00
14 Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Đàm Văn Thịnh với bị đơn là bà Đàm Thị Luyến TAND tối cao 07/04/2017 00:00
ácdscv