Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1074 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
22 NKK: Chu Thanh Yên - NBK: Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột - Kiện QĐHC TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
23 NKK: Tưởng Văn Yên - NBK: UBND tỉnh Đăk Lăk - Kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
24 NKK: Vương Thị Lành - NBK: UBND huyện Buôn Đôn - Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
25 NKK: Đỗ Hữu Hùng - NBK: UBND tỉnh Đăk Lăk, UBND thành phố Buôn Ma Thuột - Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
26 NKK: Lê Văn Thanh - NBK: Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đăk Lăk - Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
27 NKK: Phạm Thanh Cường - NBK: Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ - Kiện QĐ xử phạt VPHC TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
28 NKK: Hồ Thị Ban - NBK: UBND huyện Ea Súp - Kiện QĐHC, hành vi hành chính trong lĩnh vực QL đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
ácdscv