Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1074 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
29 NKK: Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Bắc- NBK: Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột, UBND Tp Buôn Ma Thuột - Kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất; buộc cấp giấy CNQSD đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
30 NKK: Nguyễn Hữu Thương - NBK: UBND huyện Cam Lâm, VP đăng kí đất đai tỉnh Khánh Hòa - Y/c hủy Giấy CNQSD đất và hủy phần chỉnh lý biến động QSD đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
31 NKK: Đỗ Hữu Ích, Trần Thị Hồng - NBK: UBND thành phố Buôn Ma Thuột - Kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai - Kiện QĐ giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
32 NKK: Nguyễn Văn Đàn - NBK: UBND huyện Krông Năng - Kiện QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
33 NKK: Ngô Thị Mười - NBK: Chủ tịch và UBND thành phố Quy Nhơn - Kiện QĐHC trong lĩnh vực QL đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 20/05/2020 07:30
34 NKK: Công ty cổ phần địa ốc Đại Việt Miền Trung - NBK: UBND tỉnh Quảng Nam - Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và bồi thường thiệt hại TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 19/05/2020 07:30
35 NKK: Hà Ngọc Anh - NBK: Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Lăk, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Lăk - Kiện QĐHC về chế độ trợ cấp mất sức lao động TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 19/05/2020 07:30
ácdscv