Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 430 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Nguyễn Thị Ngọc Ánh + 6 NĐ khác BĐ: Nguyễn Văn Chung - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
2 NĐ: Đỗ Thị Thủy Tiên BĐ: Võ Văn Hà - Tranh chấp tài sản sau ly hôn TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
3 NĐ: Van Leeuwen John Peter BĐ: Hồ Thị Minh Hà - Tranh chấp tài sản chung vợ chồng sau ly hôn TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
4 NĐ: Nguyễn Thị Đông Phương BĐ: Nguyễn Văn Du, Nguyễn Thị Thanh Thảo - Tranh chấp thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
5 NĐ: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Sáng BĐ: Hoàng Văn Trung - Tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại tài sản TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
6 NĐ: Lê Văn Trụ, Huỳnh Thị Kim BĐ: Lê Văn Khởi, Võ Thị Đương - Tranh chấp quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
7 NĐ: Trần Viện BĐ: Trần Văn Nhơn - Tranh chấp đòi lại tài sản TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 21/06/2019 07:30
ácdscv