Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 141 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: Phạm Hồng Thâu - NBK: UBND tỉnh Quảng Ngãi - Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
2 NĐ: Phan Tài - BĐ: Phan Hòa, Trương Thị Kiên, Đặng Chờ, Phan Thị Ngọc Huệ - Đòi lại tài sản, tranh chấp quyền sở hữu tài sản gắn liền quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
3 NKK: Võ Đường - NBK: Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
4 NKK: Huỳnh Nguyên - NBK: Chủ tịch và UBND huyện Nghĩa Hành - Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
5 NĐ: Nguyễn Thị Ngà - BĐ: Phạm Lệ Thủy - Tranh chấp quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
6 NĐ: Trần Thị Ba, Trần Văn Phồn, Trần Thị Mơ, Trần Thị Thừa - BĐ: Trần Thị Trưng - Yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
7 NĐ: Trần Văn Lanh, Trần Thị Liễu - BĐ: Huỳnh Trọng Tân, Nguyễn Thị Huệ - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/01/2019 07:30
ácdscv