Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 888 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: HTX Chế biến gỗ 1/5 Quảng Ngãi - NBK: UBND tỉnh Quảng Ngãi - Kiện hành vi hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 10/03/2020 07:30
2 NKK: Đoàn Văn Soạn - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch và UBND huyện Sơn Tịnh - Kiện QĐHC; QĐ giải quyết khiếu nại và y/c hủy Giấy CNQSD đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 10/03/2020 07:30
3 NKK: Huỳnh Tấn Lập - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 10/03/2020 07:30
4 NKK: Huỳnh Ngọc Đường - NBK: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ - Kiện QĐ giải quyết tranh chấp đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 10/03/2020 07:30
5 NKK: Huỳnh Thị Thuận - NBK: Chủ tịch và UBND thành phố Hội An - Kiện QĐHC, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 09/03/2020 07:30
6 NKK: Bùi Ban - NBK: UBND thành phố Tam Kỳ - Kiện QĐHC, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 09/03/2020 07:30
7 NKK: Võ Văn Là - NBK: Chủ tịch và UBND thị xã Điện Bàn - Kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 09/03/2020 07:30
ácdscv