Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1074 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NKK: Lê Văn Mỹ - NBK: UBND quận Sơn Trà - Kiện yêu cầu thực hiện hành vi hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 29/05/2020 07:30
2 NKK: Nguyễn Ánh, Trương Thị Đào - NBK: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - Kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 28/05/2020 07:30
3 NKK: Nguyễn Như Kim - NBK: Chủ tịch và UBND TP. Đà Nẵng - Yêu cầu thực hiện hành vi hành chính, hủy quyết định hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 28/05/2020 07:30
4 NKK: Phan Thị Bê - NBK: UBND huyện Vạn Ninh - Yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 28/05/2020 07:30
5 NKK: Nguyễn Văn Ghi, Nguyễn Thị Lời - NBK: UBND thành phố Nha Trang - Khiếu kiện quyết định thu hồi đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 27/05/2020 07:30
6 NKK: Phạm Minh Tùng - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh ĐăkLăk - Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 27/05/2020 07:30
7 NĐ: Nguyễn Văn Hậu - BĐ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Tranh chấp về đòi tài sản TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/05/2020 07:30
ácdscv