Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 242 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 NĐ: Phan Tài - BĐ: Phan Hòa, Trương Thị Kiên, Đặng Chờ, Phan Thị Ngọc Huệ - Đòi lại tài sản, tranh chấp quyền sở hữu tài sản gắn liền quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
2 NĐ: Trần Văn Lanh, Trần Thị Liễu - BĐ: Huỳnh Trọng Tân, Nguyễn Thị Huệ - Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
3 NĐ: Phạm Quốc Đồng - BĐ: Bùi Thị Kim Viện - Tranh chấp ly hôn TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
4 NĐ: Võ Thị Minh Hương - BĐ: Trịnh Thị Thuận - Tranh chấp họp đồng mua bán nhà ở TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
5 NĐ: Tổng Công ty miền Trung-Công ty cổ phần - BĐ: Công ty cổ phần thủy điện Đăkrơsa - Tranh chấp về phần vốn góp của thành viên Công ty với Công ty TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
6 NĐ: Lê Tấn Chữ, Lê Thị Phương - BĐ: Đỗ Xuân Kiêm - Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu câu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tháo dỡ công trình trên đất TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 26/04/2019 07:30
7 NKK: Trần Thị Tập - NBK: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh - Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại TAND cấp cao tại TP Đà Nẵng 25/04/2019 07:30
ácdscv