Skip to main content
 • Giải pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm phạm tình dục trẻ em? (20/03/2019 08:10:01)

  Ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội vừa xảy ra vụ xâm hại trẻ em nhưng CQĐT huyện chỉ khởi tố về tội “dâm ô người dưới 16 tuổi” và cho người có hành vi dâm ô được tại ngoại. Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng hành vi của nghi phạm Nguyễn Trọng Trình có đủ dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi... Chỉ một trường hợp này đủ thấy tính chất phức tạp, khó khăn trong công tác ngăn chặn nạn xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta hiện nay.


 • Về xét giảm thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ (17/03/2019 09:05:36)


 • Về hành vi quan hệ tình dục khác (15/03/2019 08:00:51)


 • Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (12/03/2019 15:30:09)


 • Quyền của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (12/03/2019 09:00:10)


 • Chấm dứt việc nuôi con nuôi, những vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tại Tòa án (11/03/2019 14:30:52)


 • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (11/03/2019 10:25:29)


 • Bàn về nhận dạng trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm (10/03/2019 14:36:07)


 • Một số vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng (08/03/2019 10:20:09)


 • Cần có hướng dẫn về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi (07/03/2019 14:23:30)


ácdscv