Skip to main content
 • Phân biệt chế định “Tha tù trước thời hạn có điều kiện”của BLHS 2105 với “Đặc xá” do Chủ tịch nước quyết định (17/01/2019 08:16:02)

  Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9, hàng vạn gia đình có con, em đang cải tạo trong các Trại cải tạo rất mong chờ Chủ tịch nước đặc xá để người thân được về xum họp với gia đình. Tuy nhiên, từ khi Quốc hội ban hành Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 có quy định chế định “tha tù trước thời hạn có điếu kiện”. Bài viết này giúp bạn đọc hiểu về chế định “tha tù trước thời hạn có điều kiện” với quy định đặc xá của Chủ tịch nước có gì khác nhau.


 • Li hôn có yếu tố nước ngoài ở nước ta hiện nay (16/01/2019 08:48:34)


 • Chế định quyền thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam (12/01/2019 14:47:34)


 • Giải quyết vụ việc dân sự khi chưa có điều luật để áp dụng (11/01/2019 09:13:42)


 • Giải quyết quyền lợi của người lao động trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội (10/01/2019 08:33:22)


 • Bảo quản vật chứng theo quy định của BLTTHS năm 2015 và một số sai sót thường gặp (09/01/2019 08:00:00)


 • Về lỗi của pháp nhân thương mại phạm tội (08/01/2019 08:00:57)


 • Khó khăn khi xem xét tính pháp lý của đất khi thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân (08/01/2019 08:00:28)


 • Hình phạt đối với pháp nhân thương mại (07/01/2019 14:00:31)


 • Bàn về thời hiệu thừa kế của Bộ luật Dân sự 2015 (07/01/2019 08:00:57)


ácdscv