Skip to main content
 • Pháp luật về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra và hướng hoàn thiện (14/11/2019 15:19:29)

  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung, bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra là một trong những trách nhiệm dân sự được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự (BLDS). Tuy nhiên, trong quá trình thực thi thì quy định đó còn chung chung, chưa cụ thể và còn nhiều bất cập khi vận dụng vào thực tiễn. Vì vậy, việc hoàn thiệt những bất cập đó trong thời gian tới là rất cần thiết.


 • Hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo trong thời đại công nghiệp 4.0 (12/11/2019 09:05:14)


 • Vướng mắc trong xử lý trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội (24/10/2019 08:30:08)


 • Vướng mắc trong một số quy định của BLTTHS 2015 và đề xuất, kiến nghị (15/10/2019 08:55:03)


 • Hậu quả về quan hệ tài sản của vợ chồng khi chia tài sản chung (22/09/2019 11:45:46)


 • Thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam (11/09/2019 09:06:32)


 • Mở rộng thi hành án chủ động nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tiền tài sản thất thoát do tham nhũng (09/09/2019 09:35:59)


 • Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người và một số bất cập (09/08/2019 14:02:38)


 • Sự cần thiết luật hóa chế định ly thân trong Luật Hôn nhân và Gia đình (08/08/2019 08:30:56)


 • Ban hành một đạo luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (07/08/2019 13:30:25)


ácdscv