Loading...
Skip to main content

CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN (13/9/1945-13/9/2025)

Để phục vụ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2025), Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao trân trọng đăng tải toàn văn các văn bản phục vụ Cuộc thi sáng tác ca khúc như sau:

Up to Top