Skip to main content
  • Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 – Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền pháp luật (19/11/2020)

    Ngày 09/11/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Chi đoàn Tòa án – Viện Kiểm sát - Sở Tư pháp phối hợp với tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma tuý với hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham dự.


  • TAND tỉnh Gia Lai thông báo về việc tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên. (18/11/2020)


  • TAND H.Chư Sê thông báo về việc tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên. (18/11/2020)


  • Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác năm 2020. (17/11/2020)


  • TRAO KỈ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TÒA ÁN” (17/11/2020)


  • Phạm Ngọc A và đồng phạm phạm tội gì? (17/11/2020)


ácdscv